Hitrost sprememb je izjemna. Nove tehnologije se iz laboratorijev selijo v globalno rabo s hitrostjo brez primere. Več kot 90 odstotkov vseh podatkov, ki obstajajo danes, je nastalo v zadnjih dveh letih. Pred kratkim mi je tehnološki strokovnjak pojasnil, da tehnologije napredujejo s svetlobno hitrostjo, ob tem pa prihodnji razvoj nikoli več ne bo tako počasen, kot je danes.

Te zmogljivosti, ki rešujejo in izboljšujejo naša življenja, moramo v celoti izkoristiti. Ko si svet prizadeva doseči cilje trajnostnega razvoja oziroma mednarodno dogovorjen načrt za izgradnjo boljšega sveta za vse, so digitalne tehnologije še posebej koristne na tistih področjih, kjer svet najbolj zaostaja. Prizadevati si moramo za vključujoče pristope, ki združujejo vse zainteresirane strani. Sprejeti moramo resne korake za uresničevanje dejanske soudeležbe žensk in za usposabljanje mladih deklet na področju znanosti, tehnologij, inženirstva in matematike.

Medtem ko se mnogi med nami trudijo spomniti, kako je bilo živeti brez interneta, še vedno govorimo o digitalnem razkoraku. Za več kot polovico svetovnega prebivalstva je dostop do interneta drag, počasen ali preprosto ne obstaja. Ta razkorak dodatno povečuje neenakost na drugih ključnih področjih, kot so izobraževanje, zdravje in blaginja. Digitalne priložnosti morajo doseči vse, da so lahko v korist vsem.

Hkrati se moramo zavedati groženj, ki jih prinašajo nove tehnologije. Napredna orožja, ki lahko sama prepoznavajo tarče in ubijajo, so bližnja prihodnost; pravzaprav moralno odvraten razvoj. Družbeni mediji se uporabljajo za širjenje sovraštva in laži. Teroristi izkoriščajo tehnologijo, organizirane kriminalne mreže pa se skrivajo na temnem spletu ter izkoriščajo šifriranje in skoraj anonimna plačila s kriptovalutami, da lahko trgujejo z ljudmi in prepovedanimi drogami. Medtem ko inovacije še naprej odpirajo nova področja zaposlovanja, se mnogi delavci bojijo, da bodo njihova delovna mesta postala žrtev avtomatizacije, kar poudarja potrebo po obsežnem nadaljnjem usposabljanju, razširjenih programih socialne zaščite in izobraževanju od najzgodnejših razredov, in sicer s poudarkom na vseživljenjskem učenju.

Lahko in moramo narediti več, da bodo digitalne tehnologije služile dobremu namenu. Zato sem ustanovil odbor na visoki ravni za digitalno sodelovanje, ki je pravkar izdal svoje prvo poročilo. Odbor vodita Melinda Gates iz Fundacije Gates in Jack Ma iz Alibabe, združuje pa različne strokovnjake, ki so globalni svetovalci. Ekipa raziskuje in razpravlja o širokem spektru izzivov ter zanje predlaga podrobne rešitve, z vidika najboljših novih tehnologij.

Odbor je predlagal načine za odpravo digitalnega razkoraka, povečanje sodelovanja in boljše upravljanje razvoja digitalnih tehnologij z odprtimi, agilnimi in večstranskimi modeli. Klasične oblike upravljanja niso primerne. Tehnologije se razvijajo tako hitro, da se do takrat, ko se odločevalci pripravijo, izvedejo razprave, nekaj odobrijo, ratificirajo in nato izvajajo določeno konvencijo ali sporazum, pokrajina popolnoma spremeni. Analogna politika v digitalnem svetu ne deluje.

Pozdravljam odločitev odbora na visoki ravni, da se Združene narode prepozna kot edinstveno, legitimno in dinamično platformo, kjer se lahko vlade, civilna družba, akademski krogi, znanstvena skupnost in tehnološka industrija združijo, da skupaj razpravljajo o poti naprej. Poleg moči Združenih narodov, da krepimo sodelovanje, si bomo prizadevali še za določanje standardov, krepitev zmogljivosti in zbiranje relevantnih podatkov. Pripravil bom načrt o nadaljnji vlogi Združenih narodov in gostil katerokoli razpravo, ki bo v interesu zainteresiranih deležnikov.

Tovrstna razprava ne more čakati. Doba digitalne medsebojne odvisnosti se poglobi z vsakim predvajanjem v živo, spletno transakcijo in inovativno spletno platformo. Kot pri drugih najbolj pomembnih globalnih pojavih, med katere sodijo trgovina, komunikacije, podnebne spremembe in človeška mobilnost, je mednarodno sodelovanje lahko ključ do napredka in preprečevanja kaosa. Zdaj moramo graditi zaupanje, biti korak pred nastajajočimi izzivi ter oblikovati mirno, uspešno in pozitivno digitalno prihodnost za vse.

ANTÓNIO GUTERRES, generalni sekretar Združenih narodov