Na ministrstvu so ob tem poudarili, da je namen okrepljenega čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo v obliki mešanih patrulj boj proti nezakonitemu priseljevanju ob upoštevanju sekundarnega gibanja nezakonitih migracij.

Pojasnili so še, da je do junija slovenska policija od italijanskih varnostnih organov sprejela 126 nezakonitih migrantov. To je primerljivo z lanskim letom, ko je v enakem obdobju vrnila 108 tujcev. »Ne moremo torej govoriti o velikem porastu problematike na skupni meji,« so dejali.

»Ocenjujemo, da bo omenjena oblika dela pripomogla tudi k učinkovitosti varovanja državne meje s Hrvaško, saj bo s takšno obliko dela poslan tudi pomemben signal tihotapcem in potencialnim nezakonitim migrantom,« so dodali.

Italijanski notranji minister Salvini je v četrtek dejal, da bo Italija na meji s Slovenijo, če mešane patrulje, ki bodo začele delovati 1. julija, ne bodo preprečile nezakonitih prehodov meje, postavila fizične ovire. Možnost uvedbe nadzora na schengenski meji in postavitve ovir, če se bo izkazalo, da mešane patrulje s Slovenijo ne bodo uspešne, je omenjal že v preteklih dneh.