Nekdanji direktor Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) Uroš Rotnik je že na prejšnji glavni obravnavi na celjskem okrožnem sodišču predstavil svojo plat zgodbe o izginulem dokumentu oziroma listini, na kateri naj bi navedel, da razpolaga s 3,3 milijona evri gotovine, ki naj bi jo hranil v sefu SKB. Rotnik je sodniku Marku Brišniku zatrdil, da sam takšnega podatka nikoli ni navedel, sploh pa listine o prijavi premoženja, na kateri naj bi bil naveden omenjeni znesek, ni izmaknil davčnemu uradu. Obtožnica mu namreč očita, da je medtem, ko je davčni inšpektor Andrej Palovšnik za hip zapustil prostor, v katerem je bila z Rotnikom tudi njegova odvetnica Varja Holec, na predrzen način odtujil originalni dokument.

Davčni inšpektor kmalu pogrešil listino

To naj bi se zgodilo 7. novembra 2013 v prostorih davčnega urada v Ljubljani. Palovšnik, ki je bil danes zaslišan kot priča, je povedal, da je listino o prijavi premoženja pogrešil, ko je po opravljenem pogovoru – po katerem je napisal tudi zapisnik, ki so ga vsi podpisali – dokumente pospravljal v torbo. »Rotnika sem poklical in ga vprašal, ali je morda pomotoma odnesel konkretno listino, a je rekel, da je nima in da je vse papirje dal svoji odvetnici. O tem, da listine ni, sem obvestil tudi svoje nadrejene in naredil uradni zaznamek. Pozneje sem z Rotnikom še enkrat navezal stik in se dogovoril za še en sestanek ter ga vprašal, ali bi bil pripravljen podpisati, da je kopija oziroma sken listine, s katerim smo razpolagali, skladen z originalom. Ko sta z odvetnico prišla, je dejal, da tega ne bo podpisal.«

Ugotovitve potrdilo upravno in vrhovno sodišče

Palovšnik je še povedal, da se je z Rotnikom dogovoril za vpogled v celotni spis 13. novembra 2013. »Prva stvar, ki so jo želeli videti, je bila prav listina o prijavi premoženja,« je dejal zaslišani inšpektor. Takrat je po njegovih besedah Rotnik tudi izjavil, da ni nikoli prijavil 3,3 milijona evrov, temveč naj bi šlo samo za 300.000 evrov.

Da bi listino lahko kje založil, se je Palovšniku zdelo verjetno le do trenutka, ko sta Rotnik in odvetnica želela videti original. Po tem je bil davčni inšpektor prepričan, da jo je odtujil Rotnik.

Davčna zadeva v zvezi z Rotnikom je sicer po Palovšnikovih besedah že zaključena, njegove ugotovitve so bile potrjene tako na upravnem kot na vrhovnem sodišču. Prav tako za inšpektorja niso bile obremenilne ugotovitve notranjega nadzora. Palovšnik je ponovil, da skuša Rotnik njegovo delo ves čas diskreditirati in ga prikazati kot malomarno, kar pa je z nepravnomočno sodbo zavrnilo tudi šmarsko sodišče, kjer je bil Palovšnik opran krivde. Znesek 3,3 milijona evrov sicer sploh ni bil upoštevan pri izračunu Rotnikove davčne osnove.

Na sodišče je bilo danes vabljenih še nekaj drugih prič, med njimi Rotnikova odvetnica Varja Holec, a nekaterih vabilo ni doseglo, drugi pa so se opravičili. Sojenje se bo zato nadaljevalo po sodnih počitnicah. mm