Kljub že potrjenemu dogovoru (podpisani pogodbi) je banka Sparkasse začasno zadržala izplačilo 5 milijonov evrov kredita, namenjenega za predčasno poplačilo upnikov iz prisilne poravnave. Bia Separations bo tako še naprej sledil planu poplačil skladno z zavezami iz prisilne poravnav, v primeru sprostitve omenjenega kredita pa nemudoma in predčasno poplačal vse upnike, kar je tudi namen kredita.

Zadržano izplačilo v ničemer ne vpliva na ostale aktivnosti podjetja, ki posluje visoko nad zavezami iz plana prisilne poravnave in še naprej v rokih poplačuje vse svoje obveznosti do bank in dobaviteljev. Nespremenjeni ostajajo tudi načrti širjenja proizvodnje in tridesetkratnega povečanja obsega posla do leta 2022.