V dopisu, ki ga je v imenu enega od treh občinskih združenj na Šarca in Bratuškovo naslovil predsednik Skupnosti občin Slovenije Aleksander Jevšek, je ta izpostavil, da se s tem priključujejo pozivom civilnih iniciativ za ureditev učinkovitega javnega potniškega prometa, ki bo zmanjšal nevzdržne obremenitve na slovenskih cestah.

Poudaril je, da stalni zastoji, ki smo jim priča, zlasti v preteklih tednih, ko se dnevnim migrantom na avtocestah priključujejo še turisti na poti na Hrvaško in nazaj, ne povzročajo le slabe volje in izgube časa udeležencev v prometu, temveč tudi gospodarsko škodo ter slabšajo prometno varnost na vseh slovenskih cestah.

Preobremenjenost avtocestnega križa namreč po Jevškovih besedah povzroča preusmeritev prometnih tokov na vzporedne državne in občinske ceste, posledično se tudi tam zaradi prevelikega prometa prometna varnost in stanje cestišč drastično poslabšuje.

Jevšek je v imenu skupnosti pozval, naj država sprejme kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne ukrepe za zmanjševanje zastojev in povečanje pretočnosti na najbolj obremenjenih avtocestnih odsekih, ter ukrepe za zmanjševanje števila osebnih vozil, ki se vsak dan zgrinjajo v Ljubljano.