Vrednost del je nekaj manj kot 3,6 milijona evrov brez DDV. Od tega bo večino prispevala občina, skoraj 380.000 evrov je sofinanciranja (85 odstotkov iz kohezijskih sredstev in 15 odstotkov iz državnega proračuna), predvideni prispevek Energetike Ljubljana je 308.000 evrov, predvideni delež družbe VO-KA Snaga pa 365.000 evrov, so za STA pojasnili na ljubljanski občini.

Ta je na razpisu za izvedbo del izbrala krško družbo Kostak, ki je bila v delo uvedena prejšnji teden, dela pa se bodo predvidoma začela izvajati v ponedeljek. Že pred nekaj tedni so na občini pojasnili, da je rok dokončanja prenove ulice, ki vodi izza Bežigrada v center mesta, 360 koledarskih dni od sklenitve pogodbe.

Izvajalec bo z deli začel na odseku od ulice Bežigrad do križišča Drenikove in Samove ceste. Po dokončanju prvega odseka se bo obnova nadaljevala na odseku od ulice Bežigrad do Kurilniške ulice, potek prenove na tem delu pa je odvisen še od pridobitve gradbenega dovoljenja za kanalizacijo. Zapora bo predvidoma trajala do novembra, in to v več etapah, o podrobnostih zapor in prometne ureditve pa bodo na občini javnost še obvestili. Že pred nekaj tedni so sicer na občini napovedali, da bo dostop do objektov ob Parmovi ulici v času trajanja del omogočen.

V času gradnje odseka od ulice Bežigrad do Kurilniške ceste tako po napovedih občine ne bo popolne zapore na celotnem odseku, so pa voznikom na občini svetovali, naj informacije o mobilnosti in zaporah cest spremljajo na portalu aktualnih prometnih informacij PROMInfo, poti po mestu pa lahko načrtujejo tudi s pomočjo klepetalnega robota Ljubo iz Ljubljane, ki deluje znotraj Facebookove aplikacije Messenger.

Na občini napovedujejo, da bodo v okviru rekonstrukcije Parmove ulice vozišče, kolesarski pas in pločnik v celoti prilagajali obstoječi urbanistični ureditvi in navezavi na uvoze do posameznih individualnih ali javnih objektov ter ulic, ki se priključujejo na Parmovo ulico. Na območju celotne ureditve bo obnovljena tudi vsa komunalna infrastruktura.

Konec lanskega leta so na občini tako natančneje napovedovali, da bo kolesarska steza potekala brez dvigov in spustov, na odseku od Ulice Bežigrad do Kurilniške ulice pa so v načrtu tudi ukrepi za umirjanje prometa ter urejeno vzdolžno parkiranje z zelenimi otoki. Križišče Parmove ulice z ulico Bežigrad naj bi bilo semaforizirano, na novo urejeni naj bi bili pločniki in javna razsvetljava.

Ko bo končana Parmova ulica, sledi obnova prav tako prometno zelo obremenjene ulice Bežigrad, ki pelje do Dunajske ceste.