V primerjavi s prejšnjim četrtletjem v ManpowerGroup beležijo rast napovedi zaposlovanja za 11 odstotnih točk, primerjava z enakim obdobjem lani kaže na rast zaposlitvenih možnosti za osem odstotnih točk. O najmočnejših zaposlitvenih namerah poročajo delodajalci v gradbeni panogi, kjer neto napoved zaposlovanja znaša +29 odstotkov. O zdravih zaposlitvenih namerah poročajo tudi delodajalci v panogi kmetijstva, lova, gozdarstva in ribolova, kjer neto napoved zaposlovanja za tretje četrtletje 2019 znaša +23 odstotkov, ter v panogi oskrbe z elektriko, plinom in vodo, kjer so delodajalci oddali +21-odstotno napoved zaposlovanja.

Pravi kadri poganjajo produktivnost in donosnost

»Brezposelnost v Sloveniji je v zadnjih dveh letih nenehno upadala, kar se sklada z zadnjimi pozitivnimi neto napovedmi zaposlovanja in poudarja stalno potrebo po nadarjenih kadrih. Podjetja se namreč vse bolj zavedajo dejstva, da pravi kadri poganjajo produktivnost in donosnost, kar omogoča nadaljnjo rast,« izpostavlja Aleksandar Hangimana, regionalni vodja Manpower Slovenija. »Povpraševanje po talentiranih kadrih je resnično močno, vseeno se morajo delodajalci soočiti še z novimi izzivi, saj umetna inteligenca postaja naš tesen zaveznik na trgu dela, demografske spremembe pa so izrazitejše kot še nikoli prej. Delodajalci morajo tako sprejemati odločitve z vsemi temi dejavniki v mislih,« sklene Hangimana.

Panožni podatki razkrivajo, da delodajalci v vseh 10 v raziskavo zajetih gospodarskih panogah pričakujejo rast zaposlovanja. Delodajalci v gradbeni panogi poročajo o najmočnejših zaposlitvenih namerah z neto napovedjo zaposlovanja +29 odstotkov, sledijo jim delodajalci v panogi kmetijstva, lova, gozdarstva in ribolova ter v panogi oskrbe z elektriko, plinom in vodo. Bolj previdni so delodajalci v panogah javnega sektorja in socialnih storitev ter gostinstva in hotelirstva, saj oboji tokrat oddajajo napoved zaposlovanja, ki znaša +11 odstotkov. V primerjavi s prejšnjim četrtletjem je napoved zaposlovanja izboljšana v 8 od skupaj 10 gospodarskih panogah, najbolj očitno rast, za 25 odstotnih točk, beležijo v gradbeni panogi. Letna primerjava kaže, da delodajalci pričakujejo izboljšanje zaposlitvenih možnosti v vseh 10 panogah, najbolj opazna rast, in sicer za 17 odstotnih točk, pa je značilna za panogo oskrbe z elektriko, plinom in vodo.

Delodajalci v vseh 4 v raziskavo zajetih regijah v državi pričakujejo, da bodo v obdobju prihodnjih treh mesecev zaposlovali.

Najmočnejše zaposlitvene namere v skupini srednjih podjetij

Delodajalci v vseh štirih skupinah podjetij so za obdobje od julija do septembra 2019 napovedali, da bodo zaposlovali. Najmočnejše zaposlitvene namere imajo delodajalci v skupini srednjih podjetij, ki poročajo o +31-odstotni neto napovedi zaposlovanja, medtem ko delodajalci v skupini velikih podjetij poročajo o zdravi napovedi zaposlovanja, ki znaša +24 odstotkov. Napoved zaposlovanja delodajalcev v skupini malih podjetij znaša +19 odstotkov, v skupini mikro podjetij pa +8 odstotkov. V primerjavi s prejšnjim četrtletjem delodajalci v skupini srednjih podjetij poročajo o največji rasti zaposlitvenih možnosti, in sicer za 15 odstotnih točk. V skupini mikro podjetij so zaposlitvene možnosti izboljšane za 5 odstotnih točk, v skupini malih podjetij za 4 odstotne točke, delodajalci v skupini velikih podjetij pa poročajo o relativni stabilnosti v primerjavi s prejšnjim četrtletjem. Letna primerjava kaže na znatno rast zaposlitvenih možnosti v panogi srednjih podjetij, in sicer za 18 odstotnih točk.

ManpowerGroup napoved zaposlitvenih namer1 za tretje četrtletje 2019 zajema intervjuje z več kot 59.000 delodajalci iz 44 držav. Raziskava razkriva, da delodajalci v 43 od skupaj 44 državah po svetu poročajo, da bodo v obdobju od julija do septembra 2019 zaposlovali. ap