Glede na sprejeti sklep naj poslanske skupine do 12. julija predlagajo kandidate v strokovno komisijo. Ta bo oblikovala predlog, ali naj se postopek za spremembo ustave začne ali ne. Vlada pa naj v skladu s sprejetim sklepom do 12. julija sporoči, kakšne materialne in druge posledice bi imela takšna sprememba ustave. V Sloveniji je približno 1000 gluhih, ki uporabljajo slovenski znakovni jezik, približno 450 ljudi ima polžev vsadek, približno 100 je gluhoslepih oseb, približno 75.000 ljudi pa ima slušni aparat.