Civilna pobuda Otroškega igrišča ne damo! se še vedno bori za to, da bi se otroci tudi v prihodnje lahko igrali na viškem igrišču ob Cesti na Brdo, kjer imajo otroci iz tamkajšnjih ulic svoj prostor že več desetletij. Kot smo že poročali, je igrišče konec šestdesetih let v sklopu gradnje tamkajšnje soseske zgradilo in asfaltiralo Gradbeno podjetje Grosuplje. Leta 1999 je mestni svet igrišče razglasil za objekt občinskega pomena, leta 2003 pa je država z denacionalizacijo igrišče vrnila dedičem nekdanjih lastnikov. Civilna pobuda vztraja, da je bila takšna odločitev nezakonita, kajti država je vrnila pozidano zemljišče, »kar je v nasprotju z načeli vračanja v naravi«. Zato menijo, da je denacionalizacijska odločba nezakonita, in od državnih institucij zahtevajo, da jo razglasi za nično.

»Nihče nam še ni rekel, da ni res, da bi bila odločba nezakonita, kajti zakon je prepovedoval vračanje pozidanih površin v naravi. Nekdanji lastniki bi lahko dobili odškodnino ali nadomestno zemljišče, ne pa pozidanega igrišča,« je dejal član civilne pobude Jože Gričar. Civilna pobuda je na upravni enoti oddala vlogo za pridobitev kopije dokumenta (zahtevka za vrnitev zemljišča), ki je, kot pravi Gričar, podlaga za odločbo o denacionalizaciji igrišča. Gričar pravi, da so na sestanku na upravni enoti dobili odgovor, da to ni v pristojnosti upravne enote, zato so se obrnili na ministrstvo za javno upravo, a te javne listine še niso dobili.

»V denacionalizacijski odločbi piše, da so poskušali nekdanjim lastnikom igrišče vrniti trikrat, dvakrat so jim s sodišča odgovorili, da zemljišča ni mogoče vrniti, v tretjem poskusu pa so jim ga vrnili. Sklepamo, da so v predlogu za vrnitev zemljišča zapisali, da gre za kmetijsko zemljišče, ki se je lahko vračalo, ali kaj podobnega,« je pojasnil Gričar, ki meni, da je ravno v listini, ki jo terjajo od upravne enote oziroma ministrstva za javno upravo, mogoče dobiti ta podatek.

Vodja sektorja za upravno inšpekcijo Robert Lainšček je sicer 6. maja ljubljanski upravni enoti poslal dopis, v katerem jo je obvestil o dopisu civilne pobude in predlagal, naj vsebino prejetega dopisa obravnava kot predlog za izrek ničnosti po 179. členu zakona o splošnem upravnem postopku.