Zakonsko določilo o enotni embalaži ne prepoveduje kajenja, predvsem želi zmanjšati njegovo razširjenost med mladostniki, ki jih h kajenju vabijo oblikovno premišljene ovojnine posameznih tobačnih proizvajalcev. Njihov vpliv na razširjenost tobačne odvisnosti s svojim predlogom posredno potrjujejo pod njim podpisane poslanke in poslanci. Pomisleke vzbuja tudi napovedano, vsebinsko in metodološko neopredeljeno preučevanje učinkov embalaže na razširjenost kajenja v naslednjih treh letih. Komisija še meni, da je neetično zaradi z enotno embalažo povzročenih proračunskih izpadov vztrajati pri njenem odlaganju na škodo veliko dražjega zdravja slovenskih državljanov, zlasti še občutljive skupine mladostnikov. Zato poziva poslanke in poslance, naj si v imenu odgovornosti do svojih volilk in volilcev ne nalagajo takega etičnega bremena.

V dosedanjih sklicih je državni zbor s tobačno zakonodajo in njenimi dopolnili na področju krepitve zdravja in preprečevanja bolezni že nekajkrat izkazal svojo odgovornost do slovenske družbe. Komisija pričakuje, da bodo poslanke in poslanci v skladu z določili sprejetega zakona z enako odgovornostjo vztrajali pri uveljavitvi enotne embalaže tobačnih izdelkov.

Božidar Voljč

predsednik Komisije RS za medicinsko etiko