Cosylab je danes dinamična in hitro rastoča skupina podjetij, ki zaposluje že več kot 180 strokovnjakov, večino fizikov in inženirjev. Njegove podružnice najdemo na Švedskem, v Švici, ZDA, na Kitajskem in Japonskem. Kot vodilno podjetje na svojem področju se zaveda pomena globalnega povezovanja in tako zaposluje ljudi iz več kot 15 držav in štirih celin. »V svetu smo prepoznani predvsem po svojih tehnoloških dosežkih in po odlični organizacijski kulturi, ki nas povezuje v delovnem okolju, v katerem z veseljem ustvarjamo in zaradi katere smo bili tudi že večkrat nagrajeni,« pravijo v družbi.

S protonsko terapijo nad raka

Kot vodilno podjetje na svojem področju sodeluje pri največjih mednarodnih projektih človeštva s področja bazičnih raziskav na velikih fizikalnih eksperimentih, ki pomembno prispevajo k napredku na področju najsodobnejših načinov zdravljenja raka. Cosylab je skupaj z onkološkim inštitutom Ljubljana eden od pobudnikov projekta Slovenski center za protonsko terapijo za zdravljenje raka z regionalno dimenzijo projekta (SIPTC). Pred tremi leti so vzpostavili posebno delovno skupino strokovnjakov, ki prihajajo iz Instituta Jožef Stefan, fakultete za matematiko in fiziko ter onkološkega inštituta Ljubljana, vodi pa jih prof. dr. Primož Strojan. Kot predstavnik gospodarstva in kot poznavalec tehnologij z njimi idejo razvija tudi Cosylab.

Zgovorna je statistična napoved, da bosta od rojenih leta 2013 do 75. leta starosti predvidoma za rakom zbolela eden od dveh moških in ena od treh žensk. Pri nas z radioterapijo zdravijo približno polovico vseh zbolelih za rakom in omenjena pobuda izhaja v prvi vrsti prav iz potreb po tovrstni terapiji. Že danes bi lahko SIPTC nudil pomoč več kot 700 onkološkim bolnikom. Največja dodana vrednost protonske terapije je namreč predvsem manjša toksičnost zdravljenja, kar skrajšuje čas rehabilitacije po zdravljenju in zmanjša tveganje za pojav sekundarnih rakov, pri delu bolnikov pa je zaznana tudi višja stopnja ozdravljivosti. »S svojim znanjem želimo pomagati pri prebojih v znanosti ter pripomoči k napredku na področju najsodobnejših načinov zdravljenja raka,« dodajajo v Cosylabu.

Center naj služi celotni regiji

Ker gre poleg strokovnega vložka tudi za izjemno kompleksno in težko finančno strukturo vzpostavitve tovrstnega projekta, takšni centri po svetu niso pogosti. Slovenski bolniki lahko protonsko terapijo na stroške zavarovalnice prejmejo ponekod v tujini, a so ti stroški vsaj dvakrat višji, kot bi bili doma. Vlada je že avgusta lani s sklepom odobrila nadaljnje aktivnosti v smeri razvoja tega projekta, zdaj se delovna skupina ukvarja z iskanjem odgovora, kako lahko visok potencial tega projekta izkoristi tudi slovensko gospodarstvo. Interes je, da se center vzpostavi v okviru javnega zdravstva in deluje v javnem zdravstvu, pokrival pa bi lahko potrebe celotne regije in se tako tudi financiral.