Kot so sporočili iz uprave, je nadzor potekal od decembra lani do letošnjega aprila. Januarja so odvzeli 22 vzorcev kave, preverjali pa so, ali izdelek vsebuje surovino, ki je navedena na deklaraciji.

Vzorci kave, ki so imeli na embalaži označeno, da vsebujejo samo zrna kave vrste Arabica, so bili laboratorijsko analizirani na prisotnost cenejših vrst kave. Vzorci kave, ki so vsebovali mešanico različnih kav, pa so bili analizirani na prisotnost cenejših surovin, kot npr. slad cikorije. Odvzeli so tako vzorce višjih kot nižjih cenovnih razredov.

»Laboratorijske analize so pokazale, da so bili vsi vzorci skladni. Kar pomeni, da je bila vsebnost surovine izdelka skladna z označeno sestavo na deklaraciji,« so pojasnili.

Nadzor tudi v tujini

Nadzor pristnosti kave so poleg Slovenije izvedle še Avstrija, Belgija, Hrvaška, Ciper, Danska, Nemčija, Lihtenštajn, Litva, Norveška, Portugalska, Švica in Velika Britanija. Skupno so v akciji preverili 400 vzorcev kave.

V nadzoru nad izpolnjevanjem zahtev s področja ekološke zakonodaje pa so inšpektorji obravnavali tri večje primere uvoza in distribucije ekoloških proizvodov.

Pri nadzoru so inšpektorji preverjali prisotnost nedovoljenih fitofarmacevtskih sredstev pri pridelavi ekoloških kmetijskih proizvodov, namensko poimenovanje konvencionalno pridelanih izdelkov kot ekološko živilo in sledljivost vključno s preverjanjem ustreznosti spremljajočih dokumentov v smislu potvorb izvora.

Podjetja, ki so vključena v nadzor, poslujejo tudi zunaj Slovenije, zato pri nadzoru sodelujejo tudi druge države članice. Ugotovitve nadzora sodelujočih držav zbirata in koordinirata Europol in Evropska komisija, vsi postopki pa še niso končani.

Pri 'ekološkem' nadzoru so poleg Slovenije sodelovale še Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Španija, Finska, Francija, Hrvaška, Irska, Italija, Litva, Portugalska, Švedska, Slovaška in Velika Britanija. Skupno je bilo v nadzoru pregledanih za več kot 90.000 ton izdelkov.

Omenjena nadzora sta sicer del širše mednarodne akcije Europola in Interpola proti ponarejeni pijači in hrani, potekal je namreč v 78 državah. V okviru akcije, v nekaterih državah preiskave sicer še potekajo, so zasegli za več kot 100 milijonov evrov zdravju potencialno nevarne hrane in pijače ter doslej aretirali 672 posameznikov.