Finančni trgi so pri tem še bolj neučakani. V letošnjem letu borzni indeks S&P 500 raste, njegova vrednost pa je trenutno na zgodovinsko najvišjem nivoju. Tudi vrednotenje ni preveč ugodno, saj trenutno kotira pri kazalniku P/E 19. Tržni udeleženci še vedno pričakujejo, da bodo dobički rasli tudi v prihodnosti; poslabšanje makroekonomskih kazalnikov se ne sklada najbolje z njihovimi predvidevanji. Njihovo nervozo ponazarjajo tudi pričakovanja glede zniževanja obrestnih mer. Tržni udeleženci ocenjujejo, da obstaja kar 70-odstotna verjetnost, da bo FED (ameriška centralna banka) letos vsaj trikrat znižal obrestne mere, niso pa redki tudi tisti, ki pričakujejo, da bo v letošnjem letu ameriška centralna banka kar štirikrat ali celo večkrat znižala obrestne mere. V vsakem primeru so pričakovanja glede zniževanja obrestnih mer zelo agresivna; težko je verjeti, da bi FED sledil njihovim željam, saj bi moral radikalno spremeniti svojo politiko, ki je bila vse od konca leta 2015 naprej usmerjena v zviševanje obrestnih mer.