Agilcon je mlado, hitro rastoče podjetje, osredotočeno na gradnjo najsodobnejših CRM in HRM rešitev v oblaku. Omenjeni kratici v ospredje postavljata človeka: stranke in zaposlene. Agilcon je na trg lansiral eno od najbolj priljubljenih kadrovskih aplikacij v Sloveniji, Gecko HRM, zavedajo se, da se vse začne pri skrbi za lastne zaposlene. Nina Huš, ki v Agilconu skrbi za kadrovske okrepitve in znamko zaposlovalca, je dejala, da je glede na hitro rast podjetja v vsakem trenutku približno tretjina ekipe zaposlena manj kot eno leto oziroma v uvajalnem obdobju. Potreba po učenju se po besedah sogovornice po koncu uvajalnega obdobja ne konča. »Zaradi specifičnega tehničnega okolja, v katerem delujemo edini v Sloveniji, platforme Salesforce, je želja po novem znanju pravzaprav obvezna lastnost vsakega člana ekipe in ena izmed naših ključnih vrednot,« je dejala. Svojim zaposlenim podjetje ponuja strukturirane možnosti izobraževanja in razvoja ter jim za to zagotavlja čas tudi na delovnem mestu.

Srce Agilcona

Tako so poimenovali projekt, ki ima za cilj spodbujanje kulture izobraževanja in razvoj tako osebnostnih lastnosti kot profesionalnih znanj zaposlenih. Začne se s tako imenovanim onboardingom. Onboarding je termin, ki je razmeroma nov. V splošnem označuje načrtovan proces integracije novega sodelavca v delovno okolje. Je prvi korak oblikovanja zavzetega zaposlenega, pri čemer je pomembno, da se zaposleni čuti del organizacije, kot tudi, da ga organizacija sprejme za svojega. Načeloma se konča, ko je oseba aktivno vključena v delovno organizacijo, dosega želeno raven storilnosti ter je pri svojem delu samostojna. »Vsak novi sodelavec pri nas dobi mentorja, vodjo ekipe in tako imenovanega buddyja, kolega, ki mu skladno z načrtom predaja znanje, pomaga pri doseganju ciljev in vpeljavo v socialno sfero,« je naštela Huševa. Tudi po koncu uvajalnega obdobja mentorji in vodje ekipe nadaljujejo polletne razgovore z namenom pridobitve povratnih informacij o poteku dela in dogovarjanja o ciljih. Med aktivnostmi projekta Srce Agilcona je Huševa navedla še »Trailhead izziv«, interno tekmovanje, ki s pomočjo igrifikacije in spletnih delavnic spodbuja zdrav tekmovalni duh in učenje. Rezultate mesečno objavljajo in nagradijo določeno raven znanja.

Med službo v knjižnico

Opravljanje certifikatov je del pogodbe vsakega posameznika v Agilconu in vpliva neposredno na napredovanje. »Učenju za namene certificiranja namenimo nekaj ur tedensko znotraj delovnega časa, stroške opravljanja certifikata prevzame podjetje,« je poudarila Huševa in dodala, da izobraževanje na tehničnem področju zanje ni dovolj. Zato v podjetju nastaja knjižnica, ki jo polnijo knjige o vodstvenih veščinah, osebnostni rasti, timskem delu ipd. Novim zaposlenim ob podpisu pogodbe tudi podarijo izbrano knjigo o kulturi, kakršno gojijo.

Govorilne ure pri sodelavcu

Možnosti za rast ne zmanjka: interna izobraževanja, delavnice, mentoriranje, sistem govorilnih ur pri starejših oziroma izkušenejših sodelavcih in ne nazadnje izobraževalni izlet v San Francisco, kjer del ekipe obišče konferenco Dreamforce, ključni dogodek poznavalcev platforme Salesforce, ki se ga je lani udeležilo kar 200.000 ljudi iz vsega sveta. Vsako leto se izobraževanja udeleži druga ekipa iz Agilcona, ki po prihodu domov znanje predaja svojim sodelavcem.