Ta nova sodišča bodo strukturirana povsem drugače kot preostala sodišča in imela bodo tudi drugačen način dela, je obljubil vrhovni pakistanski sodnik. Delovala bodo sicer v že obstoječih poslopjih sodišč, vendar naj bi obravnave potekale v drugih prostorih kot preostale zadeve. Khosa si obeta, da bodo ženske zaradi tega manj obremenjene in se ne bodo bale povedati, kaj se jim je zgodilo. V provinci Punjab so že leta 2017 ustanovili takšno sodišče, ki zdaj deluje kot pilotni projekt. Fauzia Vigar, borka za pravice žensk, ki je lokalnim oblastem svetovala pri ustanovitvi posebnega sodišča, trdi, da takšna sodišča pri teh kaznivih dejanjih bistveno bolje delujejo kot preostala, kar dokazujejo tudi študije, ki so jih izvedli. Odločitev o ustanovitvi posebnih sodišč je posledica vse bolj razširjenega nasilja nad ženskami, ki je doslej v tej patriarhalni družbi pogosto ostalo nekaznovano. Celo takrat, kadar so takšna kazniva dejanja prišla na sodišče, so sodniki le redko odločali v prid ženskim žrtvam nasilja. Največkrat pa nasilje nad ženskami, ki je v tej državi dnevno prisotno, obravnavajo vaški sveti. Ti odgovornost za nasilje običajno prevalijo kar na ženska ramena in jih še dodatno kaznujejo. Odvetnica Benazir Jatoi je dejala, da so posebna sodišča le prvi korak k uveljavitvi pravic žensk v Pakistanu, toda če zanje ne bodo veljala povsem jasna pravila in če njihovih razsodb ne bodo dosledno uveljavili, ne bo kaj dosti zalegel. Hkrati je še negotovo, kako dolgo bo država sploh pripravljena financirati ta sodišča.