Inšpekcija za okolje in naravo državnega inšpektorata za okolje in prostor je podjetju Publikus po požaru v Centru za ravnanje z odpadki v Suhadolah odredila, da mora do 20. junija odstraniti 2000 ton odpadkov, ki so goreli, in jih predati pooblaščenemu odstranjevalcu.

Že na kontrolnem pregledu na lokaciji centra, ki ga je inšpekcija opravila 14. junija, so inšpektorji ugotovili, da je bila večina odpadkov iz skladiščne hale, kjer se je zgodil požar, odstranjenih in predanih pooblaščenim prevzemnikom, so danes pojasnili na okoljskem ministrstvu. V četrtek, ko se je iztekel rok iz odločbe, je podjetje inšpekcijo obvestilo, da so izpolnili obveznost in predali odpadke pooblaščenim prevzemnikom odpadkov. "Inšpekcija bo v naslednjih dneh opravila kontrolni pregled na terenu," so dodali.

Občina Komenda in podjetje Publikus sta medtem v sredo inšpektorat obvestila, da zbirni center za občane Komende in Kamnika obratuje, kot je obratoval pred požarom, na isti lokaciji.

Dodatnih izrednih monitoringov stanja okolja v zadnjem obdobju niso izvajali. Takoj po požaru je podjetje izvedlo izredno analizo stanja podzemne vode, ki je pokazala, da požar ni onesnažil podtalnice. Monitoringa zemlje inšpektorji podjetju niso naložili.

Podjetje je sicer na čiščenje na Centralno čistilno napravo Domžale Kamnik odpeljalo 212 ton odpadne vode, ki je nastala ob gašenju požara in se je stekala v lovilni bazen. Sicer se za to lokacijo dvakrat letno izvajajo redni monitoringi, določeni v okoljevarstvenem dovoljenju, mesečno pa izvajajo kontrolo pravilnosti delovanja lovilnika olj.

V centru za ravnanje z odpadki Suhadole je obsežen požar izbruhnil v noči z 8. na 9. maj. Zagorelo je okoli 2000 ton delno razsutih in delno baliranih odpadkov, ki jih je Publikus začasno skladiščil v armiranobetonski hali. Delno so bile ožgane tudi bale odpadkov, ki so bile skladiščene pred to halo.

Inšpektorji so takrat ugotovili tudi, da je Publikus skladiščil okoli 12.000 ton nenevarnih baliranih odpadkov, kar je občutno več od maksimalne količine, opredeljene v okoljevarstvenem dovoljenju, to je 2528 ton.

Publikus je moral do četrtka odstraniti odpadke, ki so goreli. Okoli 7000 ton preostalih, nepoškodovanih odpadkov, ki jih skladišči na območju centra, pa mora pooblaščenemu odstranjevalcu predati do 30. septembra letos.