Ob okrogli obletnici so pripravili praznovanje, na katerem so tudi podelili priznanja in zahvale za različne dolgoletne aktivnosti in zasluge stanovalcem, zaposlenim in prostovoljcem. »Ves čas smo sledili cilju izboljšati kvaliteto bivanja v domu skozi različne projekte in aktivnosti, s katerimi orjemo ledino v gerontologiji in se poskušamo približati staremu človeku, ga razumeti in upoštevati,« je dejala direktorica doma Danica Hren.

V letu 2014 je Dom Trbovlje svojo dejavnost razširil v enoto Prebold. »Takrat je bilo v enoti Prebold 63 stanovalcev. Danes je polno zasedena in jih v njej živi 156. Skupno imamo več kot 400 stanovalcev in 220 zaposlenih,« je dodala.

Bržkone je zanimivo, da odkar Hrenova vodi dom, ta kljub krizi in slabim časom ni v poslovanju nikoli zašel v rdeče številke. Med zahtevnimi načrti in velikimi željami je realizacija projekta nove domske stavbe, kjer bi imeli prostore za stanovalce z demenco, enoto za stanovalce v vsebini paliativni oskrbi, medgeneracijski center ter oskrbovana stanovanja. Čez cesto doma je zemljišče, na katerem so sedaj garaže, opuščene površine in improvizirano parkirišče in prav na tem zemljišču bi lahko uresničili projekt širitve. Projekte že imajo, kaj več pa je za zdaj nedorečeno, in to čeprav v Trbovljah nujno potrebujejo dodatne prostore za dementne bolnike. Tudi v Zasavju je namreč število dementnih bolnikov opazno naraslo.

Na prireditvi ob obletnici doma so gostom pokazali tudi prenovljene prostore in nove pridobitve v domu. »Zavedamo se, da je dom institucija, vendar kljub vsemu iz leta v leto skupaj s stanovalci, zaposlenimi, svojci in drugimi zunanjimi deležniki odpravljamo posamezne elemente totalne ustanove in prehajamo v bolj prijazno in domače okolje bivanja,« je poudarila Hrenova.