Novela zakona o osebnem imenu po besedah notranjega ministra Boštjana Poklukarja odpravlja pomanjkljivosti, ki so se pokazale v praksi, hkrati pa zakon usklajuje z družinskim zakonikom in zakonom o partnerski zvezi.

Kot bistveno novost je izpostavil odpravo omejitve števila besed oziroma nedeljivih celot v posameznikovem imenu in priimku, ki ga je izbral za pravni promet. Dosedanja omejitev na dve besedi pri izbiri osebnega imena se je namreč izkazala za problematično, predvsem v primerih vpisov rojstev dvojnih državljanov, ki so v evidence tujih držav vpisani z osebnim imenom, ki vsebuje več kot dve besedi. Zakon uvaja tudi možnost sestave osebnega imena, ki poleg besed vključuje tudi črke kot del osebnega imena, hkrati pa za pravni promet dopušča tudi okrajšave imena in priimka.

Spremembe prinašajo tudi daljši rok za izjavo o spremembi priimka po razvezi ali razveljavitvi zakonske zveze s sedanjih šestih mesecev na eno leto. Poleg tega novela razširja zadržke za spremembo osebnega imena; tako imena ne morejo spremeniti obsojeni na pogojno zaporno kazen v času trajanja preizkusne dobe.

Implementacija zakona o partnerski zvezi in družinskega zakonika pa po ministrovih besedah prinaša nekatere bolj terminološke uskladitve.