Miloševiću, ki je zdaj vodja dejavnosti intervencijske nevroradiologije v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, je sodišče naložilo tudi vrnitev prejete podkupnine v višini 7200 evrov in plačilo sodnih stroškov. Stroške sojenja bo morala plačati tudi Košutar Gašparićeva. Sodba zaenkrat še ni pravnomočna.

Tožilec Iztok Krumpak je po izreku sodbe v izjavi za medije napovedal, da se bo pritožil na višino izrečene kazni, saj je po njegovem mnenju prenizka. Zagovornik Košutar Gašparićeve, odvetnik Janez Koščak je dejal, da se bo o morebitni pritožbi pogovoril s klientko. Milan Krstić, ki zagovarja Miloševića, pa je pritožbo ocenil kot zelo verjetno.

Po ugotovitvah sodnega senata ljubljanskega okrožnega sodišča je Milošević storil kaznivo dejanje nedovoljenega sprejemanja daril, saj je poskrbel, da je UKC medicinske pripomočke naročil pri Animusu, v zameno pa je od Košutar Gašparićeve v treh obrokih prejel skupaj 7200 evrov podkupnine.

Tožilec je za Miloševića predlagal štiri mesece zapora, ki bi se lahko nadomestil z delom v splošno korist, plačilo 6000 evrov denarne kazni, povračilo podkupnine in plačilo sodnih stroškov. Za Košutar Gašparićevo pa je Krumpak predlagal dva meseca zapora, plačilo 1400 evrov denarne kazni in plačilo sodnih stroškov.

Obtožena se ireka sodbe nista udeležila

Tako Milošević kot Košutar Gašparićeva se nista udeležila današnjega izreka sodbe. Med sojenjem pa je Milošević zatrdil, da nikoli ni bil vključen v nabavo medicinskih pripomočkov, zato tudi ni podpisal nobene naročilnice in se ni dogovarjal za ceno. Njegov zagovornik Krstić je navedel, da denar, ki ga je Milošević prejel, ni bil podkupnina, ampak plačilo za delo, ki ga je opravil za Animus. Zanj naj bi imel tri predavanja.

Krstič je predlagal, naj se Miloševiću izreče oprostilna sodba. Tudi za Košutar Gašparićevo je njen zagovornik Koščak predlagal oprostilno sodbo, saj Miloševiću naj ne bi dajala podkupnine v zameno, da bi ljubljanski UKC pri Animusu nabavil medicinske pripomočke.

Sicer je Milošević tudi prvoobtoženi v odmevni korupcijski aferi v zdravstvu. V njej je obtoženih 11 fizičnih oseb in družba Advanta kot pravna oseba. Na predoobravnavnem naroku, ki se je začel 13. maja in končal v ponedeljek, so vsi obtoženi, vključno z Miloševićem, krivdo zanikali.

Glavni očitek v 500 strani dolgi obtožnici je, da je več zdravnikov in drugih zaposlenih v nekaterih zdravstvenih zavodih na svoje osebne račune doma in v tujini prejemalo denar, za protiuslugo pa so še naprej naročali medicinski material pri določenem dobavitelju.

Javna sredstva naj bi s tem oškodovali za okoli 1,18 milijona evrov.