V Zbornici za poslovanje z nepremičninami pri GZS so se včeraj odzvali na predlog novele zakona o nepremičninskem posredovanju, ki so ga poslanci Levice minuli teden vložili v parlamentarno proceduro. »Če bi pripravljalci zakonskega besedila razumeli vlogo nepremičninskega posrednika in obveznosti, ki mu jih z namenom zaščite položaja potrošnika nalaga veljavni zakon, verjetno ne bi na tako enostaven način in s tako nekonsistentnimi ukrepi predlagali popolnega razvrednotenja te vloge in položaja,« je bil oster direktor zbornice Boštjan Udovič.

Največ ena najemnina za posredovanje

Nepremičninske posrednike je najbolj zbodel predlog o omejitvi najvišjega dovoljenega plačila za posredovanje pri najemu na največ štiri odstotke, vendar ne več kot eno mesečno najemnino in ne manj kot 150 evrov. V primeru mesečne najemnine 380 evrov bi tako po predlogu Levice izkupiček posrednika znašal 182 evrov, v primeru najemnine 600 evrov pa največ 288 evrov.

Udovič je poudaril, da si ne predstavlja, da bi posredniki za ceno 150 evrov sploh lahko opravili svoje obveznosti, kot so pregled pravnega in dejanskega stanja, oglaševanje, izvedba ogledov s potencialnimi najemniki… »Takšen znesek seveda ne pokrije stroškov posrednika, kaj šele, da bi omogočal rentabilno opravljanje dejavnosti in zagotavljanje storitve, ki jo vsaj del trga nujno potrebuje. Prepričani smo, da bi takšen ukrep za posledico imel le to, da bi del trga ostal brez storitve, saj je posrednik preprosto ne bo mogel ali želel opravljati. Tako bo najemni trg še bolj divji in še bolj neurejen,« je dejal Udovič.

Po mnenju posrednikov je sporen tudi predlog, da se provizija ne bi smela deliti med prodajalca in kupca oziroma najemnika. Prepričani so, da bi lastniki nepremičnin v tem primeru strošek posredovanja vračunali v ceno nepremičnine ali najemnino. Zato bi lahko ta ukrep po besedah Udoviča, v nasprotju s ciljem Levice, prinesel celo dvig cen nepremičnin.

Potrebujemo več neprofitnih stanovanj

Ključni namen predlogov Levice je večja dostopnost stanovanj, zlasti za mlade najemnike, ki se soočajo tudi z vse večjo prekarizacijo na trgu dela. Eden od razlogov za nedostopnost stanovanj so po njihovem mnenju prav visoka plačila za nepremičninsko posredovanje. Po obstoječi zakonodaji je višina plačila za posredovanje omejena le v primeru nakupa, ne pa tudi v primeru najema, kjer se cena določa povsem prosto. V Levici poudarjajo tudi, da višina plačila še ne bi bila tako problematična, če se ne bi skoraj vedno (prek lastnika) prevalila na najemnika.

V Zbornici za poslovanje z nepremičninami so opozorili, da predlogi Levice ne bodo prinesli lažje dostopnosti stanovanj. Cene najemnin bi lahko po besedah Udoviča znižala le dodatna ponudba stanovanj. »Če država svoje ustavne dolžnosti – ustvarjanja možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje – ne more izpolnjevati z gradnjo neprofitnih oziroma javnih najemnih stanovanj, naj tega bremena vsaj ne prenaša na zasebni trg,« je dejal.

V Levici sicer pravijo, da so predlagane spremembe usklajene z ministrstvom za okolje in prostor in potrjene s strani predstavnikov koalicije, zato pričakujejo, da bo novela zakona sprejeta v trenutni obliki. Tudi v zbornici pravijo, da so svoje argumente predstavili večini parlamentarnih strank, in upajo, da bo odločal razum in ne »koalicijska matematika«. »V vsakem primeru smo prepričani, da je predlog protiustaven. V prvi vrsti je v nasprotju s 74. členom ustave, ki govori o svobodni gospodarski pobudi,« je še dodal Udovič.