Dopolnitev poslovnika je predlagala skupina poslancev s prvopodpisanim Matejem Toninom (NSi), sicer predsednikom komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs).

Poslovnik DZ namreč določa, da sme istočasno zasedati le dvoje parlamentarnih delovnih teles. To pa po besedah predlagateljev predstavlja težavo pri sklicevanju sej Knovsa, ki se zaradi te določbe sooča s problemom iskanja prostih terminov za sklicevanje sej. Kot je že na seji poslovniške komisije pojasnil Tonin, to pomembno vpliva na učinkovito izvrševanje zakonskih pristojnosti komisije glede izvajanja civilnega nadzora nad delovanjem varnostnih in obveščevalnih služb.

Na seji komisije za poslovnik so nekateri poslanci z dopolnili želeli pravico do istočasnega zasedanja razširiti še na preiskovalne komisije in tudi komisijo za nadzor javnih financ. A predlog ni naletel na zadostno podporo. Čeprav je zanj glasovala večina članov komisije, pa ni dobil potrebne dvotretjinske večine glasov. Nekateri poslanci so namreč ocenili, da bi takšna poslovniška ureditev predstavljala težavo za udeležbo poslancev na sejah delovnih teles, zlasti za manjše poslanske skupine, prišlo pa bi tudi do težav pri zagotavljanju sklepčnosti na sejah.