Predstavniki Avtonomne tovarne (AT) Rog vztrajajo pri kritikah projekta Center Rog, ki ga želi na območju nekdanje tovarne koles uresničiti ljubljanska mestna občina. Opozarjajo, da bodo z uresničitvijo projekta Ljubljančani »plačali za elitno institucijo, katere edina prava funkcija bo privabljanje privatnih gostincev, hotelirjev in gradbincev«. Zato so včeraj organizirali javno tribuno, na kateri so javnosti v razpravo ponudili dve »cenejši, bolj ekološki in prebivalcem prijaznejši« rešitvi za Rog.

Kot eno od alternativ Centru Rog uporabniki prostorov vidijo ohranitev avtonomne cone. Rogovci predlagajo, da bi občina v tem primeru priznala samoupravljalski način delovanja AT Rog in investirala v sanacijo galvane, ki je bila delno že ekološko prenovljena, ter rušitev statično dotrajane zgradbe 21. Občina bi poskrbela tudi za odvoz smeti in elektrifikacijo, medtem ko bi rogovci sami financirali obnovo preostalih prostorov in jih namenili neprofitnim dejavnostim. Med drugim bi odstranili azbestne kritine, očistili in uredili okolico, zamenjali okna in poskrbeli za izolacijo. »Ustanovili bi tudi nevtralno tribunsko komisijo, ki bi skrbela za to, da se smernice delovanja v javnem interesu spoštujejo in da se redno komunicira s sosedi in četrtno skupnostjo,« predlagajo rogovci, ki kot drugo rešitev navajajo ustanovitev zadruge Rog. »Gre za trajnostni in ekološki projekt od spodaj, ki naslavlja aktualne probleme mesta,« poudarjajo. V primeru ustanovitve zadruge bi v več fazah obnovili celotno tovarno, pri čemer bi sodelovali vsi uporabniki, postopoma pa bi na območju zgradili tudi javne ustvarjalne prostore in socialna stanovanja. Ob tem se rogovci opirajo na primer Can Batllo v Barceloni, kjer je mestna oblast podobno ureditev območja podprla.

Rogovci so na javni tribuni ponovili, da bi bil Rog lahko za mesto »izjemna priložnost«, in poudarili, da dogovor z občino »ni le zaželen, ampak nujen«.