Vodstvo tovarne Kemis se je odzvalo na odločbo ministrstva za okolje in prostor, ki je po več kot letu in pol vrhniško občino priznalo kot stranskega udeleženca v postopku gradbene inšpekcije, obenem pa je v odločbi razložilo, da je Kemis v nasprotju z zakonom obnavljal brez gradbenega dovoljenja. Po mnenju Kemisa in gradbenega inšpektorata namreč Kemis spada med izjeme iz četrtega odstavka prvega člena zakona o graditvi objektov (te veljajo v primerih, ko se preprečijo oziroma zmanjšajo posledice neposredno grozečih naravnih in drugih nesreč), ki za obnovo ne potrebujejo gradbenega dovoljenja. Toda takšno razlago zakona je okoljsko ministrstvo povozilo, kajti zatrdilo je, da bi Kemis moral obnavljati z gradbenim dovoljenjem.

Kemis vztraja pri svojem mnenju

Direktor Kemisa Boštjan Šimenc nam je sporočil, da se vrhniško podjetje na odločbo ministrstva ne bo pritožilo. »Ne glede na to, da odločba omogoča pritožbo, Kemis pritožbe ne bo vložil, saj smo občino Vrhnika večkrat pozvali, naj sodeluje v postopkih sanacije, izrecno pa smo nasprotovali razlogom, ki so jih navajali kot utemeljitev, da sodelujejo v postopkih, ker so ti temeljili na vrsti neresničnih in zavajajočih trditev glede Kemisa in posledic požara v Kemisu,« pravi Boštjan Šimenc, ki vztraja, da so ravnali odgovorno in objekt sanirali v skladu s četrtim odstavkom prvega člena zakona o graditvi objektov in da so tako okolje zavarovali pred večjim onesnaženjem.

Obenem je opozoril, da z odločbo ministrstva še ni padla dokončna odločitev, ali bi Kemis potreboval gradbeno dovoljenje in s tem o (ne)zakonitosti obnove. »Odločba ne odloča o tem, ali bi Kemis za sanacijo objekta potreboval gradbeno dovoljenje, saj je to predmet nadaljnjih postopkov gradbene inšpekcije.« Kot smo poročali včeraj, je civilna iniciativa Eko Vrh že napovedala, da bodo inšpektorat na podlagi odločitve okoljskega ministrstva pozvali, naj objekt razglasi za nelegalen in naj se nezakonito zgrajeni del objekta odstrani.