Kot so danes v imenu države sporočili iz Slovenskega državnega holdinga (SDH), so začeli postopek nameravane prodaje do 1.999.999 navadnih delnic NLB oz. deset odstotkov minus ene delnice, in sicer v obliki pospešenega zbiranja potencialnih nakupnih naročil dobro poučenih vlagateljev za nakup delnic ali globalnih potrdil o lastništvu, ki predstavljajo delnice.

NLB je lani jeseni po izvedeni prvi javni ponudbi delnic pristala v večinsko zasebnih rokah, pri čemer je največji posamični lastnik še vedno država. Delnice banke od sredine lanskega novembra kotirajo na Ljubljanski borzi, v Londonu pa kotirajo globalna potrdila o lastništvu, ki predstavljajo navadne delnice NLB.

Država ima za zdaj v NLB še 35-odstotni delež, ostalo pa je v razpršeni lasti malih domačih vlagateljev ter različnih institucionalnih vlagateljev iz Evrope in sveta. S prodajo še desetodstotnega deleža, ki ga je SDH ponudil naprodaj danes, se bo delež države zmanjšal na 25 odstotkov in eno delnico.

Največja posamična nedržavna lastnika sta po podatkih s konca leta 2018 ameriška finančna družba Brandes Investment Partners ter Evropska banka za obnovo in razvoj s po nekaj več kot šestodstotnima lastniškima deležema.

NLB je sicer lani ustvarila 165,3 milijona evrov čistega dobička, kar je 12,5 odstotka manj kot predlani. Čisti dobiček njene celotne skupine se je zmanjšal za 10 odstotkov na 203,6 milijona evrov. Na nedavni skupščini so sklenili med delničarje razdeliti 142,7 milijona evrov oz. 7,13 evra bruto na delnico.