Čas je, da se Slovenija, ki se je glede enakosti spolov tako dobro odrezala na tokratnih evropskih volitvah, tudi v sestavljanju evropske kadrovske križanke izkaže kot država, ki ji je resno mar za enakost spolov v Evropski uniji.

Čez dva dni bo Marjan Šarec kot slovenski predsednik vlade na evropskem svetu med drugim soodločal o zasedbi petih najpomembnejših funkcij v EU: o predsedniku/-ci evropskega sveta, evropske komisije, evropskega parlamenta (čeprav se ta voli v EP), o »zunanji ministrici/ministru« in guvernerju/-ki Evropske banke.

Vsi vemo, da se je evropski politični zemljevid spremenil in zapletel, ker je postalo sodelovanje večjega števila strank pogoj za sestavo nove vladajoče večine v evropskem parlamentu. To seveda otežuje pogajanja o vodilnih položajih. Upoštevanje kriterija enakosti spolov pa tega procesa ne zapleta, saj nihče ne more reči, da v evropskih ljudskih strankah, socialnodemokratskih in socialističnih strankah, liberalnih in zelenih strankah in strankah levice EU ne premorejo petih žensk, ki bi lahko kompetentno prevzele katero koli od navedenih funkcij. Zato premierja Šarca prosimo, da se pri opredelitvi kriterijev za izbiro ljudi za te funkcije javno opredeli za upoštevanje enakosti spolov in da v tekmovanju med kandidatkami in kandidati resno upošteva tudi kriterij njihove dosedanje in bodoče zavezanosti spoštovanju, uveljavljanju in krepitvi človekovih pravic žensk.

Prepričane smo, da imajo vsaka vlada posamično in vse države članice EU kolektivno odgovornost zagotoviti enako zastopanost žensk in moških na vodilnih položajih institucij Evropske unije. Evropski ženski lobi, katerega članica smo, že vrsto let predlaga preprost sistem imenovanja, po katerem bi vsaka država članica predlagala žensko in moškega kot kandidata in kandidatko za komisarko oziroma komisarja, predsednik/-ca evropske komisije pa bi zagotovil/-a enako zastopanost žensk in moških. Verjamemo, da bo Šarec tak predlog podprl, ko bo na najvišji ravni odločal o imenovanjih za naslednji institucionalni cikel EU.

Evropska unija pri enakosti spolov dosega samo 66,2 točke od 100 možnih. To ni dovolj dobro, da bi ženske čutile, da EU dela tudi za njih. Čas je, da se to spremeni.

Spoštovanje enakosti spolov pri razdeljevanju ključnih funkcij na ravni EU in upoštevanje kriterija, da morajo vsi kandidati, ženske in moški, izkazovati dejavno podporo uresničevanju človekovih pravic žensk, je prvi korak v pravo smer. Je dokaz, da so najodgovornejši voditelji in voditeljice držav članic resno upoštevali kritiko prevelike odtujenosti institucij in vodstva EU od vsakdanjega življenja in vsakdanjih potreb ljudi.

Prihodnost je na strani voditeljic in voditeljev, ki se zavedajo, da evropske ženske potrebujemo in zahtevamo več Evrope za nas zdaj.

Violeta Neubauer

predsednica Ženskega lobija Slovenije