Rok Černe iz Zavoda za gozdove Slovenije je v članku Nad volkove in medvede z zakonom (Dnevnik, 13. 6. 2019) med drugim dejal, da je sterilizacija, ki je ena od možnosti za uravnavanje populacije, da ne bi bil potreben odstrel, večji poseg v naravo kot odstrel. Ali ni bolje, če se zmanjšuje število medvedov, če jih je res preveč, s sterilizacijo kot pa z odstrelom? Zakaj bi bilo ohranjanje življenja, ki ga omogoča sterilizacija, večji poseg v naravo kot odstrel, ki življenje uniči? Ali je smrt vrednota, življenje pa zlo? Zavod za gozdove zastopa absurdno logiko, ki pa postane razumljiva, če vemo, da ta zavod z umori nedolžnih medvedov dobro služi, saj jih prodaja kot trofeje. Če za vsako trofejo iztrži nekaj tisoč evrov, se nabere kar lep kupček denarja. Zato pa je zavod zainteresiran za čim višji vsakoletni odstrel medvedov, kar je tudi bistvo njegovih predlogov vladi, ker sam na ta račun dobro služi. Pa ne le on, temveč tudi lovske družine. Če se bo interventni zakon realiziral in bo umorjenih okoli 200 medvedov, bo denarja iz umorov nedolžnih medvedov za več 100.000 evrov. Seveda gre za krvav denar. Koliko pa bi lovci, vključno s samim zavodom, zaslužili ob sterilizaciji? Malo, če sploh kaj. Zato v glavnem zavračajo sterilizacijo in druge nenasilne ukrepe reguliranja populacije.

Pomemben dejavnik, ki ima velik vpliv na povečanje populacije medvedov, je njihov odstrel. Dokazano je namreč, da več ko je odstrela medvedov, več jih je. Medved se namreč kot vrsta počuti ogroženega in se zato rodi več mladičev, več pa jih tudi preživi. Če odstrela ne bi bilo, bi bilo medvedov mnogo manj, s tem pa bi bilo tudi manj konfliktov med ljudmi in medvedi ter škode. Če ni odstrela medvedov, pa seveda ni denarja od prodaje trofej in lovskega užitka ob uboju nedolžnega živega bitja. Ali je mogoče Rok Černe to imel v mislih, ko je še dejal, da so ostali načini uravnavanja populacije zelo nevarni? Zanimivo je, da strokovnjaki med razlogi za povečano število medvedov ne omenjajo tudi njihovega odstrela, govorijo samo o hrani. Kaj je razlog temu? Neznanje? Bolj verjetno kaj drugega. Če bi namreč govorili tudi o tem, bi verjetno težko še naprej zagovarjali odstrel oziroma povečan odstrel.

Če ne bi bilo lova na živali, bi prostoživeče živali umirale naravne smrti ter bi volk in medved imela svojo naravno hrano, torej mrhovino. Ali bi v tem primeru še napadala domače živali? Kdo je potem kriv za vse to? Ali ni krivec država, ki dopušča lov, katerega posledica je tudi, da praktično ni več mrhovine, ki je naravna hrana za zveri? Dejstvo namreč je, da lovci poberejo trupla ustreljenih živali in za čistilce narave, kar so zveri, praktično ne ostane nič.

Vlado Began, Šmarje pri Jelšah