Po več kot letu in pol, od kar si Vrhničani prizadevajo izvedeti, ali je Kemis zakonito obnovil stavbo, ki je bila poškodovana v požaru 15. maja 2017, so vendarle dobili odgovor – ne. Da je Kemis, ki je obnavljal brez gradbenega dovoljenja, gradil nezakonito, je v tretjem odločanju odločilo ministrstvo za okolje in prostor (drugostopenjski organ). Kemis ni prvič gradil na črno. Brez gradbenega dovoljenja je pred leti zgradil že nadstrešnico in jo tik pred požarom legaliziral.

Ministrstvo je sklenilo tudi, da vrhniška občina lahko vstopi v postopek gradbene inšpekcije. S tem je upoštevalo odločbo upravnega sodišča, ki je s precej jasnimi navodili in namigi (da občina ima pravico biti stranka v postopku in da bi Kemis potreboval gradbeno dovoljenje) že dvakrat primer vrnilo v ponovno odločanje gradbenemu inšpektoratu (prvostopenjski organ), ki pa je navodila sodišča vselej zavrnil. V prvem in drugem odločanju je ministrstvo sledilo mnenju inšpektorata, zdaj pa je obrnilo ploščo.

Učenje osnov pravne države

Povozilo je mnenje inšpektorice Barbare Pezdirc, ki je trdila, da Kemis spada med izjeme iz četrtega odstavka prvega člena zakona o graditvi objektov, ki za obnovitev ne potrebujejo gradbenega dovoljenja, in sicer v primerih, ko se preprečijo oziroma zmanjšajo posledice neposredno grozečih naravnih in drugih nesreč. Zakaj naj bi Kemis spadal med izjeme, inšpektorat ni pojasnil v nobeni od svojih treh odločb. Iz odločbe ministrstva je zdaj jasno, da med izjeme sploh ne spada. Ko je Kemis začel obnovo, je namreč od požara minilo skoraj pet mesecev in s tem ni preprečil nobene nove nesreče niti je ni zmanjšal, kajti najhujše so gasilci in drugi preprečili že med požarom in tik po njem. Ministrstvo trdi, da pet mesecev po tem nesreča ni imela več nikakršnih delujočih posledic. »Investitor bi mogel in moral predhodno za vsa sanacijska dela pridobiti ustrezno gradbeno dovoljenje,« med drugim piše v odločbi, pod katero se je podpisala vodja oddelka za graditev Bojana Mazi.

Ta je večkrat okarala inšpektorat in mu razložila nekatere osnove pravne države ter delitve oblasti. Inšpektoratu v različnih delih in kontekstih odločbe očita zavajanje, nedoslednosti, kršitve, navajanje neresničnih podatkov, nejasnost, nelogičnost, nerazumljivost, utemeljitve na podlagi argumenta moči namesto moči argumenta, domišljav in egocentričen pristop… Eden glavnih očitkov je usmerjen v to, da inšpektorat ni upošteval navodil upravnega sodišča, čeprav je bil vezan na njegovo razlago. Med drugim je Bojana Mazi zapisala, da je inšpektorat z neznosno lahkotnostjo zavrnil razlago in stališče upravnega sodišča; podučila ga je, da v pravni in demokratični državi končni razsodnik ni izvršilna veja oblasti, ampak neodvisno sodstvo; inšpektoratu očita neustavnost, ko je iz »utemeljenih razlogov« odločil, katere pravnomočne sodbe bo spoštoval in katerih ne…

Samokritično ministrstvo

Toda okoljsko ministrstvo je doslej pritrjevalo inšpektoratu, tokrat pa je odločilo v nasprotju s tem, kar je samo odločilo v prejšnjih dveh odločbah. V delu zadnje odločbe se je posulo s pepelom. Bojana Mazi je bila namreč samokritična, ko je zapisala, da je ministrstvo v zadnji odločbi novembra lani dopuščalo preširoko diskrecijo upravnega organa pri presoji vezanosti na sodbo upravnega sodišča.

Da je Kemis nezakonito začel obnovo, je civilna iniciativa Eko Vrh tako medije kot inšpekcijo opozorila že jeseni leta 2017. Tedaj so dokumentirali početje vrhniškega predelovalca odpadkov, a morali potem s pomočjo odvetnikov več kot leto in pol igrati pingpong z državnimi ustanovami.

»V Eko Vrhu smo pravočasno opozarjali, da Kemis objekt obnavlja v nasprotju z zakonom. Zdaj od odvetnika občine pričakujemo, da inšpektorat pozove, naj objekt razglasi za nelegalen in da se nezakonito zgrajeni del objekta odstrani,« je dejal predstavnik Eko Vrha Andrej Marković, ki pričakuje tudi, da bo inšpektorat prepovedal uporabo objekta do izdaje uporabnega dovoljenja oziroma pravnomočnosti novega gradbenega dovoljenja. Če se bo to uresničilo, bi bil lahko pod vprašajem obstoj Kemisa na Vrhniki. V vrhniškem podjetju pravijo, da bodo odločbo komentirali, ko jo bodo dobili.