V korupcijski aferi v zdravstvu je obtoženih 11 fizičnih oseb in družba Advanta kot pravna oseba. Prvoobtoženi je Zoran Milošević, ki je radiolog v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana. Tožilec Iztok Krumpak je na predobravnavnem naroku vsem obtoženim ponudil, da bi v primeru priznanja krivde zanje zahteval nižjo kazen, kar pa ni storil nobeden od njih.

Vengust bi moral stopiti pred sodnico Fekonjevo že 3. junija, a je tedaj njegov odvetnik Miha Kozinc zaprosil za prestavitev naroka, kar je utemeljil s tem, da je šele pred kratkim prevzel primer in zato še ni uspel preučiti obsežnega sodnega spisa. Sodnica je z nekaj slabe volje prošnji vendarle ustregla. Je pa Kozinc že tedaj poudaril, da njegov klient ne priznava krivde.

Obtožnica Vengusta bremeni kaznivega dejanja nedovoljenega sprejemanja daril. Tožilec mu je na današnjem naroku očital, da je zahteval in od družbe Emporio Medical tudi prejel podkupnino v skupni višini nekaj manj kot 32.900 evrov. Po Krumpakovih besedah je podkupnina prišla v obliki nakazil ali pa v obliki gotovinskih plačil. Za protiuslugo je Vengust vplival na odločitev, da bo za ortopedsko kliniko medicinski material dobavljal Emporio Medical.

Če bi Vengust priznal krivdo, bi tožilec zanj zahteval nižjo kazen, to je eno leto in štiri mesece zapora v obliki dela v splošno korist, 10.000 evrov denarne kazni, vrnitev prejete podkupnine in plačilo sodnih stroškov. Ker se je obtoženi izrekel za nedolžnega, pa je Krumpak napovedal, da bo zanj zahteval daljšo zaporno kazen, in to ne v alternativni obliki, višjo denarno kazen ter poleg vrnitve prejete podkupnine in plačila sodnih stroškov tudi prepoved opravljanja poklica.

Sicer je ključni očitek v 500 strani dolgi obtožnici, da je več zdravnikov in drugih zaposlenih v nekaterih zdravstvenih zavodih na svoje osebne račune doma in v tujini prejemalo denar, za protiuslugo pa so še naprej naročali medicinski material pri določenem dobavitelju. Javna sredstva naj bi s tem oškodovali za okoli 1,18 milijona evrov.

Odmevna afera sega v december 2013, ko so kriminalisti opravili preiskave na 58 naslovih na območjih policijskih uprav Koper, Ljubljana, Novo mesto, Celje in Maribor. Predobravnavni narok se je začel 13. maja letos.