Direktor področja ekologija in energetika pri GH Holdingu Roland Tušar je pojasnil, da so posel dobili na javnem razpisu v mednarodni konkurenci. S tem nadaljujejo z utrjevanjem prisotnosti na Hrvaškem, kar sovpada z njihovo dolgoročno strategijo, so sporočili iz konzorcija.

Z večinskim finančnim deležem se projekt sofinancira iz kohezijskega sklada, ostalo pa iz nacionalnih skladov. Za dokončanje pridobljenega posla bodo potrebovali 30 mesecev, dela pa vključujejo gradnjo sodobnega obrata za mehansko biološko obdelavo odpadkov, katerega končni produkti bodo reciklati in energenti, ki se lahko ponovno uporabijo.

V konzorciju kot partnerja sodelujeta tudi VGP Drava Ptuj in Pomgrad. "Skupaj s partnerjema nadaljujemo tradicijo izkušenega in uspešnega izvajalca ekoloških projektov v Sloveniji in tujini," je ob tem ocenil član uprave Pomgrada Kristian Ravnič.

Poleg glavnega in pripadajočih manjših podpornih obratov za mehansko in biološko predelavo gradnja vključuje tudi kompostarno, ki bo proizvajala kompost, nadstrešek za sprejemanje razsutih odpadkov, servisno cesto, trafo postajo in dobavo mobilne opreme, vključno s tovornjaki, nakladalniki, brez katerih center ne more delovati.

»Ker v našem podjetju s partnerji zagotavljamo celovite rešitve, ki jih zahtevajo tovrstni projekti na področju načrtovanja objektov za mehansko in biološko obdelavo odpadkov, smo prepričani, da bomo s tako združenimi močmi slovenskih podjetij v konzorciju lahko izpeljali kakovosten in referenčen projekt,« je dodal direktor VGP Drava Ptuj Borut Roškar.

Pogodbo so partnerji podpisali tudi v navzočnosti hrvaškega okoljskega ministra Tomislava Ćorića, saj je izgradnja Centra za ravnanje z odpadki Projekt Bikarac strateškega pomena ne le za šibeniško-kninsko županijo, temveč tudi za celotno Hrvaško, so še sporočili.