Medtem ko se bliža konec šolskega leta, v delovni skupini predstavnikov sveta staršev OŠ Preserje pri Radomljah Varnost v prometu skupaj s podpisniki peticije šolo in občino Domžale opozarjajo na neurejene, nezavarovane in nevarne šolske poti v bližini šole. Upajo, da jim bo uspelo zagotoviti varnejše šolske poti vsaj do začetka naslednjega šolskega leta.

Prizadevajo si, da bi občina takoj poskrbela za približno 200 metrov manjkajočih pločnikov in prehod za pešce v neposredni bližini šole ob VIII. ulici, za namestitev semaforja ali ureditev grbine na dveh prehodih za pešce (pri uvozu v VIII. ulico ter v križišču z Igriško cesto), ponovno namestitev merilnika hitrosti v Pelechovi ulici, namestitev ovir za umirjanje prometa v VIII. ulici, ureditev pločnika ob Igriški ulici ob novem naselju Gaj ter posodobitev vseh poti do šole in omejitev tovornega prometa v Igriški ulici.

Bili so v zmoti

Skupaj s predstavniki sveta staršev so tudi na OŠ Preserje pri Radomljah na problematiko občino večkrat opozarjali, tudi s slikovnim materialom, pravi ravnateljica Nuša Kern. Na razmere še zlasti intenzivno opozarjajo zadnji dve leti, ko so zgradili del pločnika od Pelechove ulice do uvoza v prizidek šole. Na občini so jim obljubili, da bodo pločnik uredili v letu 2017. »Res so ga, vendar samo do uvoza v šolo, mi pa smo si predstavljali, da bo VIII. ulica pokrita s pločnikom do uvoza v ulico z vso prometno signalizacijo,« je povedala ravnateljica.

Svet staršev in starši so lani občino opozorili tudi na neprimerno prometno varnost v Igriški ulici in prejeli pojasnilo, da je gradnja pločnika in kolesarske steze obveza investitorja SGP Graditelj, ki naj bi jo uredil v sklopu komunalnega urejanja območja.

»Takoj bi bilo treba urediti pločnik do uvoza v VIII. ulico s prehodom za pešce in pločnik v Igriški ulici z vso prometno signalizacijo,« poudarja ravnateljica šole s 799 učenci. Iz Igriške ulice in naselja Gaj v šolo prihaja 34 otrok, iz VIII. ulice, vključujoč Gajevo ulico na Vaško pot, pa 42 otrok. S šolskim prevozom v Rove, Hudo, Zagorico, Dolenje, Žiče ter Nožice vozijo 43 šolarjev, s kolesom pa v šolo prihaja od 70 do 90, predvsem starejših učencev. Če bi uredili varnost, bi lahko učenci bližnjih naselij v šolo prihajali peš, še pravi ravnateljica.

Igriška ulica še letos

Toni Dragar, župan občine Domžale, pojasnjuje, da se tudi sami trudijo urediti prometne razmere in neurejene pešpoti v bližini šole, na katere jih starši in šola nenehno opozarjajo, a morajo pri tem upoštevati veljavne predpise, ki terjajo za vsak poseg v prostor celostno presojo. Upoštevati morajo tudi posege, ki jih bo opravila država: »Tak primer je Igriška ulica, v bližini katere je država dolgo časa prioritetno načrtovala gradnjo ceste Želodnik–Češenik. Ker pa je zdaj ta državni projekt umaknjen s seznama prioritet, je občinski svet na prejšnji seji potrdil spremembo prostorskega akta, v programu upravljanja pa se je zasebni investitor zavezal, da bo do konca letošnjega leta zgradil Igriško ulico in pločnik, uredil bankine in poskrbel za njeno celostno podobo,« pojasnjuje župan Dragar.

V načrt razvojnih programov bodo vključili tudi gradnjo pločnika vzdolž VIII. ulice, napoveduje župan. Pred postavitvijo fizičnih naprav za umirjanje prometa v okolici šole pa bodo na občini še pred koncem šolskega leta izvedli meritve (štetje prometa), »ki jih je treba oceniti skozi prizmo stroke«. Ta se ravna po načelu, da je za dosego želenega cilja treba najprej izbrati najblažji ukrep, kar ni postavitev fizične naprave za umirjanje prometa, še pojasnijo. Zato nameravajo poskrbeti, da bo VIII. ulica v najkrajšem času območje omejene hitrosti – cona 30, tja pa bodo namestili tudi merilnik hitrosti, napovedujejo in pozivajo starše in šolo, da k razrešitvi prometne problematike pripomorejo tudi sami z doslednim upoštevanjem prometnih pravil.