Slednji so bili sicer za okoli 100.000 evrov višji kot leto prej, a vseeno prenizki za pokrivanje najemnine. Kot je razvidno iz letnega poročila podjetja, ki je v lasti družbe SHS Aviation, objavljenega na spletni strani Ajpesa, so od skupnih poslovnih prihodkov nekaj manj kot 560.000 evrov ustvarili iz opravljanja javne službe, torej od letaliških storitev, preostalih nekaj več kot 250.000 evrov pa iz drugih pridobitnih dejavnosti.

Družba s 35 zaposlenimi prihodke v sklopu javne službe sicer ustvarja iz naslova generalne aviacije, čarterjev in šolanja, rednih linij in tovornega prometa, nekaj denarja pa pobere še iz komercialnih dejavnosti, kot so najemnine, gostinske storitve, parkirnine in oglasi. Vendar so bile številke kljub velikopoteznim načrtom kitajskih najemnikov tudi lani zelo skromne. Skupno so našteli manj kot 2700 potnikov, od tega 1174 na čarterskih letih in 1171 na redni liniji medtem že propadle družbe VLM Airlines v München in Antwerpen. Na področju tovornega prometa so imeli lani 234 ton tovora.