Že nekaj časa ima Nazorjeva ulica v Ljubljani novo atrakcijo: velik oglas za erotični klub, ki se nahaja v bližini. Pomanjkljivo oblečena dekleta na oglasu v fotografski objektiv posebej radi lovijo azijski turisti. V resnici je nenavadno, da se na tako elitni lokaciji pojavlja oglas s tako vsebino.

Poleg turistov so ga opazili tudi mestni svetniki svetniškega kluba Levice. Na mestno občino so naslovili vprašanje, kakšno je stališče mesta do po njihovem mnenju neprimernega oglaševanja. »Takšno oglaševanje je morda učinkovit način za doseganje strank, vendar gre za občutljivo področje, zato moramo biti še posebej pozorni. Oglasi ne smejo objektivizirati žensk in jih predstavljati kot objekta oglaševane ponudbe. Zaradi odgovornosti, ki jih imajo oglasi v javnem diskurzu, bi morali jasno omejiti uporabo oglasov, ki osebe prikazujejo na takšen način,« so zapisali. Za nameček je oglase ŠKUC-LL prijavil zagovorniku načela enakosti in varuhu človekovih pravic.

Presenetljivo so se na mestni občini strinjali, da je oglaševanje striptiza v središču mesta neprimerno, le razlogi, zakaj je tako, so po njihovem mnenju drugačni. Prav nič jih ne skrbi izkoriščanje ženskega telesa v oglasne namene ali nemara celo pohujšljivost pomanjkljivo oblečenih teles v neposredni bližini frančiškanskega samostana, čeprav so v odgovoru zapisali, da »tovrstne vsebine ne sodijo v prostor oglaševanja in bi moral izvajalec upoštevati določila slovenskega oglaševalskega kodeksa«. Obljubljajo pa, da bo inšpektorat Mestne občine Ljubljana uvedel postopek za konkretno lokacijo, a ne z vidika primernosti vsebine, temveč na podlagi drugih predpisov, in sicer odloka o oglaševanju, zakona o cestah in gradbenega zakona. »Ker gre za območje, ki je varovano s predpisi s področja varstva kulturne dediščine, je treba za postavitev objektov pridobiti soglasje organa, pristojnega za varstvo kulturne dediščine. Postavitev objekta za oglaševanje in gostinskega vrta na navedeni nepremičnini ni skladna z občinskim prostorskim načrtom,« so zapisali v odgovoru.

Občina nima predkupne pravice

Poleg tega, da je oglas res nenavadne vsebine za strogi center mesta – v resnici sta oglasa dva, na vsaki strani lesene ograde po eden – je svetniški klub Levice opozoril še na to, da je ta del Nazorjeve oziroma kar prehod med Nazorjevo in Ajdovščino zasebna površina v lasti podjetja KF estate svetovanje in storitve, ki je poleg te parcele lastnik še treh sosednjih parcel. Nenavadno se jim zdi, da tako pomemben del peš cone ni v lasti mesta. »Čeprav bi glede na obiskanost lokacije pričakovali, da bo območje ustrezno urejeno, je lokacija trga precej neurejena,« so se spraševali in mesto pozvali k odgovoru, zakaj za parcelo ni uveljavilo predkupne pravice. Iz MOL so odgovorili, da zadevne parcele sicer niso na območju, kje bi lahko uveljavljali predkupno pravico, a ker čez parcelo vodi javna pešpot, bodo v prihodnosti poskrbeli, da bo lastninska pravica urejena v korist mestne občine.