Dotrajani in potnikom neprijazni koprski avtobusni postaji, ki obalnemu mestu doslej ni mogla biti v ponos, so občinski svetniki že lani prižgali zeleno luč za obnovo. Napovedi, da se bo to zgodilo letos, so bržkone padle zavoljo volitev. Trenutno na območju postaje potekajo geomehanske raziskave, gradbena dela pa naj bi začeli prihodnje leto.

Novo avtobusno postajo je Koprčanom napovedal že Boris Popovič, aktualni župan Aleš Bržan pa o nujnosti njene prenove ni podvomil. »Verjamem, da s svojim sedanjim videzom odbija tudi domačine od uporabe sicer cenovno dostopne in okolju prijazne oblike mobilnosti,« meni Bržan. »Pravkar potekajo geomehanske raziskave terena, nato bomo pripravili projekt, da konca leta pridobili gradbeno dovoljenje in prihodnje leto začeli gradnjo,« napoveduje.

Med prenovo bodo obnovili 3600 kvadratnih metrov površine avtobusnega kolodvora, predvidena je ureditev in tlakovanje peronov ter postavitev nadstrešnice nad njimi. Zamenjali bodo dotrajane robnike, dopolnili spremljajočo talno in vertikalno prometno signalizacijo ter postavili novo urbano opremo. Zgradili bodo tudi pritlični objekt, v katerem bodo čakalnica in toaletni prostori. Občina namerava večino stroškov prenove poravnati s pomočjo evropskih sredstev, kandidirala pa bo tudi za sredstva, ki jih bo za te namene razpisalo ministrstvo za infrastrukturo. no