Navedeno ne drži. ZGO-1 je glede vodenja projekta imel enako določilo kot današnji gradbeni zakon, in sicer da je (odgovorni) vodja projekta strokovnjak tiste stroke, ki glede na namen objekta prevladuje. MOP je leta 2011 na svoji spletni strani objavilo zbirko vprašanj in odgovorov s področja graditve, kjer je podano sledeče pojasnilo: »Glede na določbe tretjega odstavka 45. člena mora pri stavbah investitor kot odgovornega vodjo projekta imenovati arhitekta, saj ta pri stavbah praviloma prevladuje, pri gradbeno inženirskih objektih pa tistega odgovornega projektanta, čigar stroka pri projektu glede na vrsto gradnje prevladuje.« Enako pojasnilo je leta 2008 izšlo tudi v knjigi Zbirka predpisov o graditvi objektov z uvodnimi pojasnili.

Če je kot vodja projekta za stavbe podpisan gradbeni inženir in ne arhitekt, je tak projekt izdelan v nasprotju z zakonom. Tako je veljalo pod prejšnjim zakonom (ZGO-1, 2008–2018) in tako velja tudi sedaj.

Tomaž Krištof

v. d. predsednika Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije