»Pri ocenjevanju vrednosti so na mestu tudi pričakovanja, da se pri vrednotenju upošteva dejstva, da bodo nepremičnine namenjene projektom za gradnjo javnih najemnih stanovanj in da bo nakupna cena temu primerna, saj vrednost odkupa neposredno vpliva na višino investicije in posledično na višino najemnine,« so v odzivu na današnjo odločitev vlade zapisali v republiškem stanovanjskem skladu.

Iz Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) so medtem sporočili, da »bodo sklep vlade preučili in postopali v skladu z njeno odločitvijo«

Vlada se je s sklepom odločila, da je za izvajanje resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 nujno, da Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) najbolj primerne nepremičnine odplačno prenese na stanovanjski sklad. Prenos se bo izvedel po oceni tržne vrednosti. To bo izdelal neodvisni cenilec, ki ga bosta izbrala sklad in DUTB.

Prenos podpirajo v Levici, kjer so maja pripravili predlog novele zakona o ukrepih za krepitev stabilnosti bank, po katerem pa bi se prenos stanovanj in stavbnih zemljišč odvil neodplačno. Tako so bili v Levici danes že kritični do vladne odločitve in ocenili, da je ustreznih lokacij za to več, kot jih je opredelila vlada, ter napovedali, da bodo svoj predlog v zakonodajni postopek vložili v petek.