Dr. Janko Kos velja za enega izmed utemeljiteljev komparativistike pri nas. S svojim znanstvenoraziskovalnim delom in željo po jasnem kategoriziranju je orisal duha časa, v katerem živimo, ter opredelil tokove in smeri, ki so oblikovali slovensko kulturo od socializma do postmodernizma. Z impresivnim opusom znanstvenih in strokovnih objav ter profesuro na ljubljanski filozofski fakulteti se je vpisal med vodilna imena slovenskega literarnoteoretskega prostora.

Njegova bibliografija obsega kar 650 enot, med katerimi ključno vlogo zasedajo monografije o Francetu Prešernu, širšemu bralstvu pa je znan tudi po več literarnih pregledih. V svojih znanstvenokritičnih izdajah se je Kos med drugim posvetil Valentinu Vodniku, Matiji Čopu, Ivanu Cankarju in Brižinskim spomenikom. Za eno njegovih najbolj cenjenih knjig velja Primerjalna zgodovina slovenske literature. sta