Mestni občini Velenje je iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb uspelo pridobiti evropsko sofinanciranje projektov v višini dobrih 11 milijonov evrov. Rezultat tega je, da sta velenjski podžupan Peter Dermol in izvršni direktor družbe VG5 Miha Brlan podpisala pogodbo za izvedbo gradbenih, obrtnih in inštalacijskih del za projekt prireditvenega odra in prostora ob Velenjskem jezeru. Vrednost vseh del znaša dobrih osem milijonov evrov, rok za dokončanje je 550 dni, kar pomeni, da bi morala biti vsa dela končana do konca decembra prihodnje leto.

»Z izgradnjo sodobnega prireditvenega odra in prostora bomo v Velenju trajnostno sanirali degradirano območje v izmeri več kot 46.000 kvadratnih metrov, hkrati pa zagotovili še boljše pogoje za razvoj objezerskega področja, da se bodo tam lahko izvajale športne, kulturne, festivalske, izobraževalne in zabavne vsebine,« je ob podpisu poudaril Dermol. In dodal, da takšnega odra, kot ga bodo do avgusta prihodnje leto zgradili ob Velenjskem jezeru, Slovenija in tudi Evropa še nimata. Sam prireditveni oder in prostor ob njem je zasnoval arhitekt Rok Poles, prireditve bodo lahko prirejali vse leto, ne glede na letni čas. Objekt bo sprejel do 30.000 obiskovalcev in bo namenjen najrazličnejšim vsebinam, na njem bo urejena tudi razgledna ploščad.

V preteklih tridesetih letih so v Velenju s številnimi projekti že delno sanirali degradirano okolje, ki je nastalo kot posledica več izkopavanja premoga. Območje jim je uspelo razviti v turističnem smislu, tako da zdaj Velenjsko jezero dnevno privablja obiskovalce iz Šaleške doline in tudi drugod, še posebej poleti, ko vabi na po vsej državi znano Velenjsko plažo.