Posvetovalni odbor, ki je oblikovan v skladu z 255. členom pogodbe o delovanju EU in ocenjuje primernost predlaganih kandidatov za sodnike Sodišča EU, je tako zavrnil kandidaturo Pavlihe. To je sicer profesor pomorskega prava, ki so ga zaslišali v petek, potrdil že konec minulega tedna. Vsebine obvestila odbora glede ustreznosti kandidata ministrstvo ni razkrilo.

Ministrstvo za pravosodje je ob tem napovedalo, da bo zaradi zavrnitve Pavlihe v petek v uradnem listu objavilo nov razpis za eno sodniško mesto na Splošnem sodišču EU s 15-dnevnim rokom za prijavo. Ministrstvo bo prijave, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje, odstopilo predsedniku republike Borutu Pahorju, ki bo nato za oblikovanje mnenja o kandidatih zaprosil sodni svet ter vlado.

Predsednik se bo nato opredelil do kandidatov ter predlog kandidata posredoval državnemu zboru, kjer bo moral kandidat dobiti večino vseh poslancev. Sledilo po tem seveda še zaslišanje pred še pristojnim odborom v Bruslju.

Na sodišču v Luksemburgu naj bi sicer letos mandat nastopila dva sodnika iz Slovenije. Pahor je po razpisu iz aprila lani ob Pavlihi izbral še dosedanjega slovenskega sodnika na Sodišču EU Mira Preka, a slednji potem marca v državnem zboru v nasprotju s Pavliho ni dobil zadostne podpore za še en mandat. Odnesli so ga očitki o spolnem nadlegovanju in nasilju nad sodelavko.

Ministrstvo za pravosodje je po zavrnitvi Preka v DZ ponovilo razpis za eno mesto na Sodišču EU, na katerega se je do izteka roka prijavilo šest kandidatov. Postopek je zdaj v pridobivanju mnenja sodnega sveta in vlade. Sodni svet ima obravnavo kandidatov na dnevnem redu seje, ki bo ta četrtek. Prav tako naj bi vlada svoje mnenje oblikovala na četrtkovi seji.

Preku bo šestletni mandat potekel 31. avgusta, vendar pa bo funkcijo, kot so pojasnili na ministrstvu za pravosodje, v skladu s statutom sodišča opravljal do nastopa funkcije novega sodnika iz Slovenije.