Predsedujoča višja sodnica Vanja Verdel Kokol ni imela izbire. Čeprav je ocenila, da obramba zgolj zavlačuje postopek in spodkopava ugled sodišča, je bila prisiljena preklicati torkov narok za glavno obravnavo, sojenje Zoranu Trifunoviću in Barbari Podlogar pa prekiniti za nedoločen čas.

V ospredju tega sodnega procesa so že vseskozi raznoteri triki obrambe prvoobtoženega, kako onemogočiti nadaljevanje sodnega postopka ali ga vsaj zavlačevati tako dolgo, da bi obtožnica naposled zastarala. To je Trifunoviću nekoč uspelo v odmevnem sodnem postopku, v katerem mu je bila očitana rekordna davčna zatajitev pri trgovanju z naftnimi derivati. Julija 2008 – tik pred zastaranjem – se je postopek končal s sporno oprostilno sodbo zaradi pomanjkanja dokazov. Z zastaranjem se je leta 2014 znebil tudi plačila 11 milijonov evrov davčnega dolga.

Sodnikom očita pristranskost

Trifunovićev zagovornik Silvo Godič je tokrat izpeljal pravni manever, zelo podoben tistemu, s katerim Stanko Omerzu, predsednik delovnega sodišča v Mariboru, vztrajno zavira sodni postopek, v katerem mu tožilstvo očita zalezovanje bivše ljubimke. Omerzu je že večkrat zahteval, da se sodni postopek prestavi z okrajnega sodišča v Mariboru drugam, sočasno je terjal še izločitev predsedujoče okrajne sodnice, predsednika okrajnega in višjega sodišča ter vseh vrhovnih sodnikov, ki so se v preteklosti ukvarjali z njegovimi zahtevami.

Godič je najprej izročil sodnici soglasje Trifunovića, da se obravnava izpelje brez njega. Na sodišče namreč ne hodi. Trdi, da zaradi hudih psihičnih težav ni sposoben za obravnavanje. Odvetnik je nato vložil zahtevo za izločitev predsedujoče sodnice, ker dvomi o njeni nepristranskosti in objektivnosti. Isto očita Godič še predsednici okrožnega sodišča v Mariboru Alenki Zadravec in podpredsedniku Slavku Gazvodi. Predsedniku mariborskega višjega sodišča Miroslavu Pliberšku pa očita, da je kršil Trifunovićeve pravice v kazenskem postopku. Zato terja tudi njihovo izločitev.

Specializirani državni tožilec Iztok Krumpak je ocenil, da je Trifunovićeva zahteva neutemeljena. »Gre za manever obrambe, ki bi podaljšal kazenski postopek, glede na manevre obtoženega pa sem tudi trdno prepričan, da gre za spodkopavanje avtoritete sodišča,« je dejal. Sodnica se je strinjala. Zahtevo za izločitev sodnic in sodnikov je zavrgla, Trifunoviću je zaračunala 125 evrov sodne takse. »Obtoženi in zagovornik zlorabljata svoje procesne pravice,« je dejala. Kljub temu ni mogla zaslišati in soočiti ekonomista Draga Dubrovskega in Branka Mayrja, ki sta se odzvala vabilu sodišča.

Odločili bodo vrhovni sodniki

O zahtevi za prenos krajevne pristojnosti namreč ne more odločiti, je pojasnila. Za to je glede na obstoječo pravno prakso pristojno vrhovno sodišče. Kdaj bo nadaljevala sojenje, ni znano, bo pa vrhovne sodnike prosila za prednostno obravnavo, je sporočila Verdel-Kokolova.

V preteklih mesecih so obravnave v tem sodnem postopku odpadale zaradi domnevnih psihičnih težav Trifunovića, obenem pa je obdolženi onemogočal, da bi ga pregledal sodni izvedenec psihiater. Naroke je morala sodnica preklicati tudi zato, ker obtoženemu ni mogla vročiti vabila.

Obtožnica očita Trifunoviću, da je s fiktivno prodajo podjetja Inometal in prednostnim poplačilom povezanih podjetij v letih 2010 in 2011 oškodoval upnike za skoraj 600.000 evrov. Pri storitvi kaznivega dejanja naj bi mu pomagala soobtožena ljubljanska pogrebnica zadolženih podjetij Barbara Podlogar, nekdanja prokuristka zloglasnega podjetja Orion. Tožilski očitek zastara leta 2022. Trifunović ima ta čas odprt še en sodni postopek, ki poteka na mariborskem okrajnem sodišču.