Predsednica parlamentarne preiskovalne komisije o izvajanju programa otroške kardiologije ter nezakonitih nabavah medicinske opreme na sekundarni in terciarni ravni Jelka Godec je danes večkrat poudarila, da kartotek otrok poslanci niso ne zahtevali ne prejeli. S tem se je odzvala na razkritja Dnevnika, da so poslanci zahtevali občutljive podatke pacientov.

Od Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so zahtevali korespondenco med vodilnimi in kardiologi ter predstojniki kirurške in pediatrične klinike, gradivo za razrešitev Rajka Kende ter pogodbe s tujimi institucijami in zdravniki, je naštela Godčeva. Na vprašanje, kateri dokumenti bi lahko vsebovali občutljive (osebne, zdravstvene) podatke, je dvoumno odgovorila: »Pri bolnikih je lahko to marsikaj, že ime in priimek.« Ni pa omenila, da so recimo zahtevali tudi poročilo izrednega internega strokovnega nadzora zdravljenja pacientke, to je 37 dni stare dojenčice, ali isto poročilo pacientov A.B., J.B....

Dokumentacija vsebuje podatke o pacientih

»Sprejeli smo sklepe, da se v ničemer ne bomo dotikali strokovnih odločitev, torej ne preiskujemo, še najmanj pa objavljamo ali zahtevamo kartoteke otrok,« je medtem rekla Godčeva.

Na UKC Ljubljana, nasprotno, zagotavljajo, da dokumentacija, ki so jo prek sodišča zahtevali člani preiskovalne komisije, sodišče pa jim jo je z odredbo odobrilo, »vsebuje tudi občutljive osebne podatke o zdravstvenem stanju pacientov – otrok«, so nedvomno zapisali. UKC je dokumentacijo že predal sodišču, rok se je iztekel danes. Ključnega pomena bo, ali bo sodišče vsebino dokumentov cenzuriralo ali jo bo poslancem predalo v celoti, vključno z občutljivimi podatki o zdravstvenem stanju pacientov.

Godčeva je sicer v isti sapi dodala, da je naredila vse, da občutljivi podatki ne bodo prišli v javnost. »Da zaščitim tako tiste, ki so delali na otroški kardiologiji, kot vse vpletene, od bolnikov in staršev, sem odredila, da se dokumentacija lahko pregleduje le v varni sobi,« je rekla, a pripomnila, da »100-odstotnega zagotovila ni«.

Preiskovali bodo tudi zasebne družbe

Godčeva je še dejala, da komisija ne deluje – niti ni bila ustanovljena – protiustavno ali nezakonito, in se s tem odzvala na poročanje Dnevnika. Tega sicer nismo trdili, saj ustava jasno določa, da mora državni zbor parlamentarno preiskovalno komisijo odrediti v primeru, če jo zahteva najmanj tretjina poslancev. Temu pogoju je bilo zadoščeno, saj se je pod dotično zahtevo podpisalo 36 poslancev. Se je pa parlamentarna zakonodajno-pravna služba spotaknila ob opredelitev predmeta preiskave in zapisala, da bi lahko s tem presegli pristojnosti državnega zbora in ustave.

»Zakonodajno-pravna služba je zapisala, da bi komisija lahko presegla pooblastila državnega zbora, nikjer ne piše, da smo jih,« je rekla Godčeva. To je sicer glede na časovno sosledje logično, saj je zakonodajno-pravna služba svoje mnenje spisala pred ustanovitvijo komisije. Doslej komisija tudi še ni opravila resnejših preiskovalnih aktivnosti, temveč je zgolj evidentirala priče, opravila pripravljalna preiskovalna dejanja ter določila gradiva. V četrtek bo zaslišala prve priče. Iz uradnih dokumentov državnega zbora pa je razvidno, da ob ustanovitvi komisije in opredelitvi predmeta preiskave poslanci priporočil svoje pravne službe niso upoštevali.

Godčeva je zatrdila, da ne bodo posegali v strokovno delo kirurgov oziroma kardiologov, temveč bodo iskali le politično odgovornost nosilcev javnih funkcij. Pregledali bodo tudi zasebne gospodarske družbe, čeprav jih je zakonodajno-pravna služba opozorila, da bi s tem presegli pristojnosti. A Godčeva pravi, da te družbe poslujejo z bolnišnicami in se torej med njimi pretaka davkoplačevalski denar. Nekatere družbe na ta račun »zelo dobro služijo in tudi dajejo podkupnine«. »Zato se ne moremo omejiti samo na bolnišnice,« je dodala.