Po preučitvi vseh bo predvidoma jeseni objavila razpis za prodajo Rimskega vrelca. Kompleks Rimski vrelec v Kotljah zajema 17.000 kvadratnih metrov veliko zemljišče s hotelskim in pomožnimi objekti, zelenimi površinami, parkiriščem in vrtino z izvirom zdravilne mineralne vode. Kompleks, ki leži na privlačni lokaciji ob vznožju Uršlje gore, že dlje časa propada, gostinski del kompleksa je zaprt od leta 2002. Zadnje mesece si je kompleks ogledalo nekaj interesentov, občina pa trenutno razpolaga z dvema pisnima ponudbama: eno domačega in eno tujega interesenta. Tuji interesent po rodu iz Rusije, ki živi v Izraelu in ima podjetje v Banjaluki, se zanima za vlaganja v smislu javno-zasebnega partnerstva z občino, naložba pa predvideva nadaljnji turistični razvoj območja z velikim poudarkom na pripadajoči zdravilni vodi.