V Dnevniku smo že pisali, da so občani Velenja, ki živijo v mestni četrti Desni breg, ustanovili civilno iniciativo Ohranimo zeleno mesto in na občino naslovili peticijo, pod katero se je podpisalo kar 400 ljudi. Kot je povedal prvopodpisani Andrej Vrbec, sicer tudi svetnik stranke SDS, so le tako lahko izrazili zahtevo, da ustavijo pozidavo še zadnje večje zelenice v tem delu mesta, ki je namenjena tudi igri otrok. Na njej bi namreč zasebnik želel zgraditi dva stanovanjska stolpiča s 50 stanovanji, občina pa bi z njim še prej zamenjala zemljišče pri pošti ob Kidričevi cesti, s čimer bi prišla do večje površine, kjer bi lahko zgradili najmanj 200 stanovanj.

Civilna iniciativa jih je presenetila

S tem se je strinjala tudi večina mestnih svetnikov, ki so tak predlog podprli. Niso pa s tem zadovoljni nekateri Velenjčani, ki menijo, da jih na občini ignorirajo. In še, da občina težav s pomanjkanjem stanovanj ne bo rešila, saj naj bi zasebnik zgradil profitna stanovanja, namenjena prodaji na trgu. »Sploh pa je občina sestanek s predstavniki mestne četrti sklicala šele dan pred sejo, na kateri so odločali o predlogu zamenjave zemljišč, kar kaže na vse prej kot primeren odnos do nas, občanov,« pravi Vrbec. In dodaja, da jim zato ni preostalo drugega, kot da vložijo zahtevo za pobudo za referendum, ki jo je podpisalo in podprlo 120 občanov.

Na Mestni občini Velenje odgovarjajo, da je pobuda za referendum neskladna, zato je župan pobudnike že pozval k dopolnitvi. »Mi želimo zgolj nadaljevati uresničevanje že leta 1993 sprejetega ureditvenega načrta centralnih delov mesta, po katerem že 25 let izvajamo usmerjeno zgostitev pozidave, ob tem pa razvijamo ožji del mesta z upoštevanjem izvorne mestne zasnove, ki jo imamo vsi radi in smo nanjo ponosni,« pravi Maša Kočevar, predstavnica velenjske občine za odnose z javnostmi. In dodaja: »V sprejetem sklepu o načrtu ravnanja z nepremičninskim premoženjem so posredno predvideni način in postopki izvedbe posameznih nepremičninskih projektov, med katerimi je tudi gradnja obeh predvidenih stanovanjskih stolpičev na zelenici ob Kersnikovi cesti. Ta gradnja je trenutno mogoča le z zamenjavo oziroma lastniško konsolidacijo zemljišč med lastnikom parcele tega območja in solastnikom parcele med pošto in reko Pako. Nepričakovano oblikovanje civilne iniciative, ki temu nasprotuje, nas je presenetilo, sploh pa za to nimajo razumnih argumentov.«

Zbrali dovolj podpisov, toda…

Pobudo je s podpisi podprlo 120 občank in občanov, kar je zadostno število za začetek postopka organizacije referenduma, a so po proučitvi pobude na občini ugotovili, da bi glede na v njej zapisano vprašanje (Ali ste za to, da se uveljavi sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje, ki ga je sprejel svet Mestne občine Velenje na seji dne 14. maja 2019?) morebitni negativni odgovor onemogočil izvedbo tudi vseh drugih projektov, navedenih v sklepu. »Ob tem ugotavljamo, da je splošni akt, glede katerega je podana pobuda za razpis naknadnega referenduma, bil že 15. maja objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje in je naslednji dan že začel veljati, prav tako pa so pobudniki v obrazložitvi napačno navedli nepremičnino, zato jih je župan pozval, naj neskladnosti odpravijo v osmih dneh, torej do 11. junija,« navajajo na občini. Ponovno so poudarili, da so potrebe po novih stanovanjih res velike, zelenih površin pa je za igro in druge prostočasne aktivnosti še vedno dovolj.