Kot ugotavlja poročilo, je v Sloveniji to preverjanje obvezno za zaposlene v državnih institucijah in skrbnike, ostali, ki delajo z begunskimi otroki, pa samo podpišejo kodeks ravnanja ter se ustrezno izobrazijo.

Priporočilo odbora Lanzarote, ki nadzoruje izvrševanje konvencije Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo, sicer tovrstno preverjanje predvideva za vse, ki so v rednem stiku z begunskimi otroki.

Ostala štiri priporočila glede zaščite begunskih otrok pred spolnimi zlorabami, ki jih je odbor sprejel leta 2017, Slovenija izpolnjuje. Gre za priporočila glede preprečevanja spolnih zlorab otrok pri ponovnih združitvah družin, psihološke oskrbe žrtev spolnih zlorab, sodelovanja za podporo žrtvam zlorab ali spolnega izkoriščanja ter porabe posebnih orodij Europola in Interpola za identifikacijo žrtev.

Poročilo sicer zajema 41 evropskih držav.