Mladinski dom Malči Beličeve je javno-izobraževalni zavod, ki je ustanovljen za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti z otroki s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Dom s sedežem na Mencingerjevi 65 v Ljubljani izvaja socialno varstvo z nastanitvijo, ki obsega vse oblike pomoči, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma ali lastne družine, zlasti pa bivanje, prehrana in varstvo, je pojasnil ravnatelj Mladinskega doma Malči Beličeve France Rogelj. Kot je poudaril, se današnje delo v domu zelo razlikuje od takrat, ko je bila to sirotišnica, saj je danes poudarek na vzgoji in izobraževanju. Na sedežu doma deluje šest vzgojnih skupin oziroma družin, ki sprejemajo osnovnošolsko populacijo v starosti od 6 do 14 let. Pod okriljem doma, ki lahko sprejme okoli 70 otrok in mladostnikov, deluje stanovanjska skupina na Ažmanovi v Ljubljani, kamor nameščajo mladostnike z uspešno končanim osnovnošolskim programom, ki se želijo izobraževati naprej.