Kornhauserjeva je govorila o pobudi za prenehanje oboroževanja, o svetovnem gibanju proti oboroževanju (po vzoru gibanja za okolje), o neznanskih milijardah, ki gredo za proizvodnjo sredstev za ubijanje. Govorila je o tem, kako zelo premalo se zavedamo nevarnosti tega trenutka, ko nas ameriški predsednik Trump posiljuje z zahtevami po zviševanju nacionalnega prispevka za oborožitev (v resnici pa išče pokritje za nove in nove konflikte in oborožene spopade). Govorila je o Evropi, v kateri bi morali spoštovati različnost, ki je med najbolj pomembnimi naravnimi zakoni (v Dnevniku je bila 30. maja na zadnji strani objavljena še ena potrditev njene teze – izumrle bodo, skupaj s številnimi drugimi vrstami, tudi koale, avstralski nacionalni simbol).

Prišel je čas, ko se je treba neumnostim, pohlepu in pokvarjenosti upreti, upreti se politikom, ki nam »prodajajo« varnost v okviru Nata ali v okviru katerekoli druge zveze. Upreti se je treba tudi vsem nacionalizmom v Evropi, saj ti nujno vodijo v propad. To je naša stalna, vsakodnevna državljanska dolžnost, to je dolžnost Evropejcev kot dedičev načel svobodnega sveta, rojenih na evropskih tleh.

Zato predlagam osrednjim slovenskim dnevnikom (ali vsaj enemu od njih), da na naslovni strani časopisa v poudarjenem okviru objavljajo dnevno stanje o oboroževanju (v milijardah evrov) in dnevno seznanjajo državljane o trenutnem številu konfliktov in vojn v svetu. Samo na tak način se lahko spremeni negativni trend razvoja dogodkov in se ozavesti ljudi, da je njihov razvoj v vseh pogledih odvisen samo od miru in sodelovanja med ljudmi in narodi.

Srečo Knafelc, Krvava Peč