Pred nami so podatki, da je reka Mura druga najbolj vodnata reka v Sloveniji in da je tipičen primer ustvarjanja gospodarske škode za državo, če na njej ne zgradimo nekaj energetskih objektov, ki bi istočasno omogočili tudi namakanje slovenske žitnice. Sedaj smo v dilemi: izvedba prostorskega načrta za gradnjo prvega objekta na Muri je s sklepom vlade ustavljena, podeljena koncesija za energetsko izrabo reke Mure pa ostaja Dravskim elektrarnam. Podeljena koncesija je bila izhodišče za pripravljanje gradnje, kot tudi za smelo obvezo naše države, da bomo do leta 2020 začeli izrabljati trajne energetske vire za proizvodnjo električne energije. Zavezali smo se namreč, da bomo do navedenega datuma proizvajali vsaj 25 odstotkov energije brez fosilnih energentov. Zdaj preprečujemo gradnjo na Muri, vetrna energija piha mimo naših potencialov, gradnja malih HE pa je tudi skoraj ustavljena. Svoje odpadke veselo vozimo na termično obdelavo v Avstrijo za proizvodnjo energije za njihove potrebe, prav tako tudi stoji priprava projektov za HE na srednji Savi. V vse to je vpletena državna administracija, zbrana na ministrstvu za okolje in prostor. Vzporedno se na infrastrukturi nikakor ne morejo dogovoriti, kdo bo izvajalec druge predorske cevi pod Karavankami. Avstrijci pa veselo čakajo na naše zamujanje, ker se bo s podaljševanjem roka za izgradnjo debelil njihov račun zaradi plačila penalov.

Nesporno je proizvodnja energije iz vodotokov dolgoročno najcenejša in trajnejša, torej se preprosto dela gospodarska škoda, če je neizkoriščena. Ob tem pa se pojavljajo glasovi zagovornikov gradnje drugega bloka Krškega, saj se neizkoriščene priložnosti lahko nadomestijo z gradnjo takšnega objekta. Na škrge dihamo že sedaj ob TEŠ, kako bi bilo šele ob najmanj petkratni takšni investiciji za gradnjo drugega bloka NEK.

Torej se je ob sklepu vlade o ustavitvi priprav za prostorski načrt dejansko odprla druga »fronta«: ali želimo še drugi jedrski blok ali ne. In zdaj je priložnost, da del nevladnikov, ki nasprotujejo gradnji na Muri, izkaže svoje prepričanje o varstvu narave in okolja.

Božo Dukić

Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije (ZENS)