Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, ki so ga zahtevali svetniki občin Braslovče in Polzela, odločilo, da je uredba o državnem prostorskem načrtu (DPN) za odsek tretje razvojne osi Šentrupert–Velenje skladna z ustavo. S tem se bodo lahko postopki za gradnjo hitre ceste proti Koroški končno nadaljevali.

Vlada je po trinajstih letih preučevanja različnih tras naposled sprejela državni prostorski načrt januarja 2017. A so spodnjemu delu odseka med Šentrupertom in Velenjem nasprotovali v omenjenih savinjskih občinah, skozi kateri naj bi potekala načrtovana cesta. Občinska sveta Braslovč in Polzele sta DPN izpodbijala, češ da je bil dokument sprejet po nezakonitem in protiustavnem postopku, in junija lani zahtevala ustavno presojo. Tudi napori ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek, ki je osebno poskušala prepričati občinske svetnike, naj zahtevo za oceno ustavnosti umaknejo, niso obrodili sadov.

Čakajoč na pogodbo s projektantom

»Lahko rečem, da sem zelo zadovoljen s to odločitvijo, je pa ta prioritetna obravnava na ustavnem sodišču vendarle trajala precej časa,« je izpostavil Aljaž Verhovnik, predsednik koroške Mladinske civilne iniciative Hoč'mo cesto ter eden najzaslužnejših, da se postopki – četudi po polžje – premikajo. Ustavno sodišče je ugotovilo, da je postopek sprejemanja DPN potekal v skladu z zakonodajo, javnost je imela možnost sodelovanja. Sodniki so odločitev sprejeli soglasno. Odločitev sta pozdravili tudi občina Velenje in ministrstvo za infrastrukturo. Občini Polzela in Braslovče z njo uradno še nista seznanjeni, zato je ne komentirata. Župan Braslovč Tomaž Žohar je dejal, da jo bodo spoštovali.

»S to odločitvijo so končani vsi dvomi o poteku spodnjega dela trase tretje razvojne osi. Pričakujem pospešek vseh aktivnosti, predvsem pa, da bo Dars že ta ali prihodnji teden podpisal pogodbo z izbranim projektantom,« je izpostavil Verhovnik. V družbi za avtoceste (Dars) so namreč že objavili razpis za projektiranje hitre ceste Šentrupert–Velenje in izbrali najugodnejšega ponudnika. A z njim nato zaradi vložene zahteve za oceno ustavnosti niso podpisali okoli 10 milijonov evrov vredne pogodbe za projektiranje.

V Darsu še brez časovnice

»O tem (kdaj bo podpisana pogodba s projektantom, op. a.) v tem trenutku še ne moremo govoriti,« se odzivajo v Darsu. Pravijo, da bodo nadaljevali aktivnosti – parcelacije, cenitve, odkupe zemljišč, projektiranje… To vsekakor pričakujejo na infrastrukturnem ministrstvu in tudi, da Dars »s pospešenimi aktivnostmi skuša nadomestiti izgubljeni čas«.

»O dejanskem začetku gradnje je še prenagljeno govoriti,« dodajajo v Darsu. Pred časom so se zavezali, da bodo delavci (vsaj) na enem od treh predvidenih odsekov prvo lopato zasadili že letos.