Peticijo v podporo predsedniku Zveze geografov Slovenije Igorju Lipovšku je do včerajšnjega dne na spletu podpisalo že 622 podpisnikov. Večinoma so podpisniki učitelji geografije, ki prek peticije opozarjajo, da Lipovška, sicer svetovalca na Zavodu RS za šolstvo, direktor zavoda Vinko Logaj ne bi smel odpustiti iz službe. »Odpoved je dobil po napisanem protestnem pismu ministrstvu za šolstvo (ministrstvu za izobraževanje, op. p.), v katerem je opozoril na nesmiselnost in nestrokovnost ukinjanja predmetnih vsebin. Prepričani smo, da je odpoved podana nezakonito,« je zapisano v peticiji. Geografi so minuli teden množično protestirali pred poslopji ministrstva in zavoda za šolstvo.

Spor o šoli prihodnosti

V pogovorih z Igorjem Lipovškom in drugimi poznavalci dogajanja na zavodu za šolstvo smo izvedeli, da naj bi v ozadju spora tičalo vprašanje, na kakšen način bodo v bližnji v prihodnosti nastajali novi učni načrti. Lipovšek in njegovi podporniki – med katerimi so tudi učitelji drugih predmetov, ne le učitelji geografije, in pedagoški strokovnjaki – opozarjajo, da bi moral zavod ohraniti načrtovanje pouka po predmetnih področjih, kot so matematika, slovenščina, tuji jeziki, geografija… Lipovšek je za Dnevnik povedal, da je na zavodu opazil nasprotni trend: ukinjanje predmetnih skupin in ustvarjanje »brezpredmetnih« oziroma »medpredmetnih« učnih načrtov.

Trend naj bi se pomembno spremenil v bližnji prihodnosti, potem ko bo na ministrstvu končano pisanje nove bele knjige za področje šolstva, nas je opozorila tudi geografinja Karmen Cunder, ravnateljica OŠ 8 talcev Logatec. »Če bodo predmetno skupino ukinili, se sprašujemo, kdo bo poslej sestavljal učne načrte,« se je v pogovoru za Dnevnik vprašala Cundrova, ki je bila ena od pobudnikov peticije v podporo Lipovšku.

Lipovšek nam je povedal, da sam sicer podpira učenje vsebin s povezovanjem različnih ved – matematike, jezikoslovja, naravoslovja… – vendar pa je prepričan, da bi tudi prihodnje učne načrte morali načrtovati predmetni strokovnjaki, ki bi se med seboj dogovorili, na kakšen način povezati snov. Učenci se lahko učijo podjetnosti in ob tem spoznavajo veščine, ki so za podjetnost potrebne – matematika za izračunavanje, jezik za sporazumevanje in naravoslovje, če bi se denimo učili podjetniških prijemov pri trženju naravnega okolja. A strokovnjaki posameznih ved morajo pri tem sodelovati, je prepričan Lipovšek. Po drugi strani, pravi, pa direktor Logaj to sodelovanje ukinja, saj da želi razpršeno odločanje centralizirati, ga na tak način imeti bolj pod nadzorom, strokovnjakom pa odvzeti avtonomijo.

Karmen Cunder nas je še opozorila, da je bil Lipovšek – iz krivdnih razlogov, zaradi nespoštovanja predpisanega delovnega oziroma prostega časa in nepravilne uporabe delovnih sredstev – odpuščen zgolj tri dni po tem, ko je opozorilno pismo v zvezi z ukinjanjem predmetnih vsebin naslovil na ministrstvo. Sovpadanje obeh dogodkov se ji zdi pomenljivo.

Prvopodpisani avtor peticije, učitelj geografije in predsednik Društva učiteljev geografije Slovenije Rožle Bratec Mrvar, je obenem opozoril še na druge nepravilnosti na zavodu za šolstvo. Ukinjena so bila denimo nekatera tekmovanja in priznanja, krči pa se tudi število svetovalcev na zavodu.

Zavod in ministrstvo obtožbe zavračata

Direktor zavoda za šolstvo Vinko Logaj je na naša vprašanja odgovoril, da v zvezi z delom predmetnih skupin ne načrtujejo sprememb. »Zavedamo se pomena geografije in zagotavljamo, da bo imela še naprej vso našo strokovno pozornost in podporo,« je sporočil. Dodal je: »Na odhod sodelavca gledamo z obžalovanjem, vendar pa v primeru nespoštovanja delovnopravne zakonodaje in pravil, ki veljajo za vse sodelavce v naši organizaciji in v javnem sektorju, žal ni druge možnosti, kot da se naše poti razidejo.« »Konkretna odpoved, ki je sledila predhodnim opozorilom in opominom, tako ni povezana s strokovnim delovanjem posameznika, pač pa je izključno posledica nespoštovanja organizacije dela in delovnopravne zakonodaje,« je še zatrdil Logaj.

»Obtožba, da naj bi do odpovedi delovnega razmerja prišlo zaradi pisma ministrstvu, je povsem zgrešena in brez vsake osnove,« so zatrdili tudi na ministrstvu za izobraževanje. »Ministrstvo ne more in ne sme vplivati na postopke med delavcem in delodajalcem. Zavod za šolstvo je samostojna pravna oseba, ki jo vodi direktor, spremlja in usmerja pa svet zavoda. Minister (Jernej Pikalo, op. p.) se nikoli ni opredeljeval do vprašanj, ki sodijo v izključno pristojnost in odgovornost direktorja, niti z njimi ni bil podrobno seznanjen,« so sporočili z ministrstva.