Dosedanjemu direktorju NPU Majheniču je petletni mandat potekel konec lanskega leta, odtlej pa je NPU vodil kot vršilec dolžnosti.

Novega direktorja je NPU dobil s ponovljenim javnim razpisom, ki je bil objavljen sredi marca, saj na prvem razpisu ni bil izbran nobeden od prijavljenih petih kandidatov, niti Majhenič. Na ponovljenem razpisu pa je bil Muženič, dosedanji direktor urada za preprečevanje pranja denarja, edini kandidat.

Dosedanjega direktorja Policijske uprave Maribor Lorbeka pa so s 1. junijem zaradi organizacijskih potreb in zagotavljanja večje učinkovitosti dela premestili v vodstvo Generalne policijske uprave. Kot so zapisali na spletni strani policije, bo na delovnem mestu policijskega svetnika opravljal naloge z različnih področij dela policije, med drugim tudi migracij.

Vodenje PU Maribor je do imenovanja novega direktorja uprave prevzel njegov dosedanji pomočnik Rafael Viltužnik.