S to alternativo obvoznice bi pridobili vse pozitivne prednosti tivolskega loka, ki so navedene v Pahorjevem članku. Kot prva etapa obvoznice za tovorni promet Vič–Dravlje bi se lahko v doglednem času dogradila in v celoti obšla našo prestolnico po stari nemški trasi Vižmarje–Črnuče–Laze (1941–1945). Zdaj poteka skozi središče Ljubljane poleg osebnega ves tovorni promet, ki se bo skoraj podvojil po dogradnji drugega tira. Kar je zelo nevarno, skozi Ljubljano bodo potekali tudi vojaški transporti zveze Nato, središče Ljubljane pa bo kot v zadnji svetovni vojni zaznamovano na vojaških zemljevidih kot primarna lokacija zračnega napada na strateško pomembno železniško križišče. Če upoštevamo vse negativne učinke proge skozi mesto, tudi zdravstvo in umiranje občanov ter stroške, ki jih povzroča železniški promet skozi mesto, 6 km obvoznice ni dražje od 500 m dolgega tivolskega loka.

Negativne vplive na življenje občanov železniška uprava namerava ublažiti s protihrupno zaščito, ki bi razrezala mesto tudi vizualno na pet delov, čeprav tudi ta zaščita v kombinaciji s primerno zasteklitvijo objektov ne rešuje probleme tresljajev in zvoka drvečih lokomotiv in tovornih kompozicij.

Ne glede na sedanje zaplete z gradnjo večstanovanjskih zgradb v Rožni dolini, kjer strokovnjaki svarijo pred vdorom podzemnih voda v kletne prostore zgradb iz Šišenskega hriba, je možno, da se bo poglobitev železnice v prihodnosti le izvedla. Če se to zgodi, bo potrebna v času gradnje nadomestna železniška trasa – obvoznica, saj se tovorni promet skoraj 500 vlakov na dan ne bo mogel prelagati na tovornjake.

Peter Kerševan, u. d. i. a. Milan Kovač, u. d. i. a.